Datec

SCARED-NL Vragenlijst

Auteurs
Doelgroep
Doel
Beschrijving
Scoren en normeren
Psychometrische eigenschappen
Afname
Referenties

SCARED-NL

In samenwerking met Boom Test Uitgevers - uitsluitend beschikbaar voor computerafname. Handleiding is ook bij Datec te verkrijgen.

Vragenlijst over angst en bang zijn bij kinderen.

Auteurs

P. Muris, D. Bodden, W. Hale, B. Birmaher, B. Mayer

Doelgroep

Kinderen en adolescenten van 7 tot en met 19 jaar

Doel

De SCARED-NL meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen die volgens de DSM-IV-TR bij kinderen en adolescenten kunnen voorkomen.

Beschrijving

De SCARED-NL is primair bedoeld voor klinisch werkende psychologen en personen uit aanverwante disciplines (psychiaters, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, schoolpsychologen, enzovoort) die kinderen en jeugdigen evalueren op het voorkomen van psychopathologie en willen vaststellen of er sprake is van angstproblematiek.

De SCARED-NL is uitermate geschikt voor het opsporen van ernstige angststoornissen bij kinderen en adolescenten. De vragenlijst geeft een duidelijke indicatie van de mogelijke aanwezigheid van:

De SCARED-NL kan zowel binnen als buiten de klinische setting worden gebruikt en is ook geschikt voor het evalueren van therapeutische interventies bij kinderen en adolescenten met angststoornissen.

Scoren en normeren

De SCARED-NL bestaat uit 69 vragen. Kinderen en adolescenten geven op een 3-punts Likert-schaal aan hoe vaak ze elk symptoom ervaren: nooit of bijna nooit, soms, of vaak.

Het programma berekent de scores op de verschillende schalen. De scores worden voorzien van de classificaties laag, normaal, verhoogd en risico.

Er is een algemene normgroep beschikbaar (n=1011; 524 jongens en 487 meisjes).

Psychometrische eigenschappen

De interne consistentie van de SCARED-NL is goed. De Cronbach's alfa is ,92 voor de totaalscore en voor de subschalen tussen de 0,66 (obsessief-compulsieve stoornis) en 0,87 (specifiek fobie-diertype).
De testhertestbetrouwbaarheid over een periode van drie maanden is redelijk bevredigend. De test-hertestcorrelatiecoŽfficient voor de totale schaal bedraagt 0,81 en varieert tussen de 0,40 en 0,78 voor de diverse subschalen.

Afname

Schriftelijke of direct achter de computer. Individueel en groepsgewijs. De afnameduur is 10-15 minuten.

Referenties

Voor meer informatie over de test zie: Boom test uitgevers: SCARED-NL