Hieronder een voorbeeld van het CQI Jaarrapport. Het rapport kan op ieder moment worden opgevraagd door gebruikers met een professional licentie van Datec Testmij Online. Je vindt het binnen Account - Downloads.

Het rapport geeft de gemiddelde score en standaard deviatie van alle afgenomen CQI vragenlijsten, in de 4 (Ambulant) of 5 (Klinisch) schalen.

Daarnaast wordt de gemiddelde score en standaard deviatie van alle andere gebruikers in Datec Testmij Online berekend en getoond, zodat je kan zien hoe je het doet ten opzichte van andere gebruikers.

Tot slot vindt je hier de informatie die je kan gebruiken om te rapporteren op het GGZ Data portaal, zodat je die uitkomsten niet meer zelf hoeft te berekenen.

 

Overzicht rapport CQIGGZVZ voor Bureau X

Bureau x heeft van 2-1-2012 tot 29-6-2021 de CQI afgenomen bij 520 cliënten.

 

Schaal

Gemiddelde Score

Standaard Deviatie

Testmij Geniddelde

Testmij Standaard Deviatie

Bejegening

4,9

0,3

4,9

0,3

Informatie Behandeling

4,5

0,6

4,4

0,6

Samen Beslissen

4,7

0,4

4,7

0,4

Uitvoering Behandeling

4,6

0,6

4,5

0,6

Rapportcijfer

8,8

1,1

8,8

1,0

 

Het rapportcijfer loopt van 1 tot 10, de andere schalen van 1 tot 5. Vergelijk je resultaat met het actuele gemiddeld op Testmij (zonder je eigen organisatie).

 

 

 

GGZ Dataportaal Informatie

1.1  - Nam uw behandelaar u serieus?

Gem:4,92

Aantal:520

 

1.2  - Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?

Gem:4,83

Aantal:520

 

2.1  - Zijn de voor- en/of nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn?

Gem:4,36

Aantal:520

 

2.2  - Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan?

Gem:4,71

Aantal:520

 

2.3  - Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten?

Gem:4,48

Aantal:520

 

3.1  - Kon u meebeslissen over de behandeling?

Gem:4,67

Aantal:520

 

3.2  - Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld?

 

Gem:4,73

Aantal:520

 

3.3  - Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling?

(Bijvoorbeeld de plek, het aantal sessies, het tijdstip, alleen of in een groep, man of vrouw als behandelaar)

Gem:4,80

Aantal:520

 

4.1  - Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten?

Gem:4,58

Aantal:520

 

4.2  - Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling?

Gem:4,53

Aantal:520

 

5  - Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? (telefonisch, per e-mail, of anders)

Gem:4,83

Aantal:520

 

6  - Kreeg u informatie over cliëntenorganisaties en/of zelfhulpgroepen?

Gem:3,53

Aantal:520

 

7  - Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling?

 

Gem:4,12

Aantal:520

 

8  - Mogelijk heeft u vragenlijsten ingevuld over hoe het met u ging, zijn deze met u besproken?

Gem:4,42

Aantal:340

 

9  - Mogelijk heeft u tijdens uw behandeling medicijnen gekregen, zijn de mogelijke (lichamelijke) bijwerkingen met u besproken?

Gem:3,89

Aantal:55

 

10  - Welk cijfer geeft u aan de behandeling?

Een score van 1 tot 10, waarbij een 1 ‘heel erg slecht’ betekent en een 10 ‘uitstekend’.

Gem:8,83

Aantal:520