Vragenlijsten

Met onze vragenlijsten krijgt u de beschikking over een compact maar volledig instrumentarium om het klinisch beeld van uw cliënten te bepalen, of het nu gaat om het meten van pijnklachten of om het screenen op persoonlijkheidsstoornissen. Bekijk de VKP-5, dè lijst voor persoonlijkheidsstoornissen, nu gebaseerd op DSM-5.

Onze tests zijn alle beschikbaar in Datec Testmij Online.

Daarnaast is een aantal tests ook beschikbaar als schriftelijke vragenlijst.

Klik hier voor een overzicht van alle tests en hun prijzen. 

De VKP meet twaalf persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-IV classificatiesysteem en negen stoornissen volgens de ICD-10. Daarnaast is nog een experimentele stoornis, de depressieve persoonlijkheids­stoornis, opgenomen. Aan de hand van de vragen wordt nagegaan of men voldoet aan de algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis.

Door de korte afnameduur is de VKP een uitermate geschikt screeningsinstrument voor het vinden van persoonlijkheidstoornissen, die daarna met het IPDE interview kunnen worden vastgesteld.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De VKP-5 is de opvolger van de VKP, en meet tien persoonlijkheids-stoornissen volgens het DSM-5 classificatiesysteem.

Door de korte afnameduur is de VKP-5 een uitermate geschikt screeningsinstrument voor het vinden van persoonlijkheidstoornissen.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De VKP Verkort bestaat uit slechts 36 vragen, waardoor de afname duur slechts 10 minuten is. Er is een zeer goede discriminatie tussen normalen en patiënten op het gebied van pathologie, waardoor de VKP Verkort zeer geschikt is voor een snelle screening van As II pathologie.

Beschikbaaarheid:

 • Online

De TCI is gebaseerd op Cloninger’s “Psychobiologische theorie van persoonlijkheid”.
De vier temperamentschalen meten die aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden, automatisch zijn, onbewust de leerprocessen beïnvloeden en al vroeg in de kinderjaren geobserveerd kunnen worden.
De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit beïnvloeden en het verwerven van een bewust zelfconcept.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De VTCI is gebaseerd op Cloninger’s “Psychobiologische theorie van persoonlijkheid”. De VTCI is de verkorte versie van de TCI, met alleen de hoofdschalen.
De vier temperamentschalen meten die aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden.
De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit beïnvloeden en het verwerven van een bewust zelfconcept.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De CERQ is verkrijgbaar in twee versies: de CERQ Jeugd met instructie in de ‘je’ vorm en de CERQ volwassenen met instructie in de ‘u’ vorm

De CERQ meet 9 verschillende copingstrategieën en kan zowel gebruikt worden voor het bepalen van de algemene cognitieve stijl als van de specifieke cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De GEPPS wordt gebruikt voor counseling, onderzoek, werving en selectie. Doel is het meten van persoonlijkheidsvariabelen volgens een rangordening van de onderzochte.

De GEPPS bestaat uit 196 paren van beweringen in de ik-vorm. De GEPPS is de gekuiste versie van de EPPS, waaruit de Heterosex schaal is weggelaten. De vragen over sexuele voorkeur zijn niet in iedere situatie gepast, in dat geval is de GEPPS goed toepasbaar.

Beschikbaaarheid:

 • Online

De EPPS bestaat uit 225 paren van beweringen in de ik-vorm. De cliënt moet steeds aangeven welke van de twee beweringen het meest op hem of haar van toepassing is. De test omvat 15 schalen gebaseerd op het Need-systeem van H.A. Murrey.

De test wordt gebruikt voor counseling, onderzoek, werving en selectie.

Beschikbaaarheid:

 • Online

De EQ is ontwikkeld om de empathie te meten bij volwassenen met een normale intelligentie. Empathie wordt gedefinieerd als het vermogen zich te identificeren met de gevoelens en gedachten van een ander en met gepaste emotie te reageren.

De vragenlijst is beschikbaar in drie versies. (Zelf, kind, partner).

Beschikbaaarheid:

 • Online

 

Gezondheidsvragenlijst

Bij face-to-face behandeling is een gezondheidscheck van belang. Het RIVM heeft voor contact beroepen een vragenlijst opgesteld, zodat heldere afspraken met de cliënt vooraf gemaakt kunnen worden. Deze lijst is gratis beschikbaar in Datec Testmij Online

Beschikbaaarheid:

 • Online

 

De HoNOS is een observatie lijst die door de behandelaar wordt ingevuld. De HoNOS is geen diagnostisch instrument, maar bedoeld om de op regelmatige intervallen de observaties gestructureerd vast te leggen, zodat deze onderling goed vergelijkbaar zijn.

Er zijn drie varianten:

 • HoNOS-12 voor volwassenen
 • HoNOS-CA voor jongeren
 • HoNOS-65+ voor ouderen

Alle varianten zijn beschikbaar binnen Datec Testmij Online.

Beschikbaaarheid:

 • Online

In 2022 start de declaratie volgens het nieuwe zorgprestatiemodel.

Na het stellen van de diagnose volgens DSM 5 wordt het zorgvraagtype bepaald met behulp van de HoNOS+ vragenlijst. Deze lijst wordt door de behandelaar ingevuld. Vervolgens wordt met een door het NZA voorgeschreven algoritme door Datec Testmij Online een of meer zorgvraagtypes aanbevolen. Vanaf 2022 moet voor iedere nieuwe cliënt het zorgvraagtype worden gekozen.

Beschikbaaarheid:

 • Online