Datec Vragenlijsten

Met onze vragenlijsten krijgt u de beschikking over een compact maar volledig instrumentarium om het klinisch beeld van uw cliënten te bepalen, of het nu gaat om het meten van pijnklachten of om het screenen op persoonlijkheidsstoornissen. Bekijk de VKP-5, dè lijst voor persoonlijkheidsstoornissen, nu gebaseerd op DSM-5.

Onze tests zijn beschikbaar in Datec Testmij Online. en in de meeste ROM platforms. Als het niet beschikbaar is in het door u gewenste platform, neem dan contact op met Datec.

Daarnaast is een aantal tests ook beschikbaar als schriftelijke vragenlijst.

Klik hier voor een overzicht van alle tests en hun prijzen. 

De VKP meet twaalf persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-IV classificatiesysteem en negen stoornissen volgens de ICD-10. Daarnaast is nog een experimentele stoornis, de depressieve persoonlijkheids­stoornis, opgenomen. Aan de hand van de vragen wordt nagegaan of men voldoet aan de algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis.

Door de korte afnameduur is de VKP een uitermate geschikt screeningsinstrument voor het vinden van persoonlijkheidstoornissen, die daarna met het IPDE interview kunnen worden vastgesteld.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De VKP-5 is de opvolger van de VKP, en meet tien persoonlijkheids-stoornissen volgens het DSM-5 classificatiesysteem.

Door de korte afnameduur is de VKP-5 een uitermate geschikt screeningsinstrument voor het vinden van persoonlijkheidstoornissen.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De VKP Verkort bestaat uit slechts 36 vragen, waardoor de afname duur slechts 10 minuten is. Er is een zeer goede discriminatie tussen normalen en patiënten op het gebied van pathologie, waardoor de VKP Verkort zeer geschikt is voor een snelle screening van As II pathologie.

Beschikbaaarheid:

 • Online

De TCI is gebaseerd op Cloninger’s “Psychobiologische theorie van persoonlijkheid”.
De vier temperamentschalen meten die aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden, automatisch zijn, onbewust de leerprocessen beïnvloeden en al vroeg in de kinderjaren geobserveerd kunnen worden.
De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit beïnvloeden en het verwerven van een bewust zelfconcept.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De VTCI is gebaseerd op Cloninger’s “Psychobiologische theorie van persoonlijkheid”. De VTCI is de verkorte versie van de TCI, met alleen de hoofdschalen.
De vier temperamentschalen meten die aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden.
De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit beïnvloeden en het verwerven van een bewust zelfconcept.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

De CERQ is verkrijgbaar in twee versies: de CERQ Jeugd met instructie in de ‘je’ vorm en de CERQ volwassenen met instructie in de ‘u’ vorm

De CERQ meet 9 verschillende copingstrategieën en kan zowel gebruikt worden voor het bepalen van de algemene cognitieve stijl als van de specifieke cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis.

Beschikbaaarheid:

 • Schriftelijk
 • Online

Na het stellen van de diagnose volgens DSM 5 wordt het zorgvraagtype bepaald met behulp van de HoNOS+ vragenlijst. Deze lijst wordt door de behandelaar ingevuld. Vervolgens wordt met een door het NZA voorgeschreven algoritme door Datec Testmij Online een of meer zorgvraagtypes aanbevolen.

De lijst is ook in uw eigen platform af te nemen met behulp van onze API

 

Beschikbaaarheid:

 • Online