Vragenlijsten

Met onze vragenlijsten krijgt u de beschikking over een compact maar volledig instrumentarium om het klinisch beeld van uw cliënten te bepalen, of het nu gaat om het meten van pijnklachten of om het screenen op persoonlijkheidsstoornissen. Bekijk de VKP-5, dè lijst voor persoonlijkheidsstoornissen, nu gebaseerd op DSM-5.

Onze tests zijn alle beschikbaar in Datec Score Manager (Windows Programma) en Datec Testmij Online.

Daarnaast is een aantal tests ook beschikbaar als schriftelijke vragenlijst.

 

 

De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. De vragenlijst kan zowel worden gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk.

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een bewezen instrument voor de vaststelling van Distress, Depressie, Angst en Somatisatie. De 4DKL is opgenomen in de richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Psychische klachten (2000). De 4DKL is gevalideerd en geschikt bevonden voor de fysiotherapie- en verloskundigenpraktijk.

De OQ-45 wordt gebruikt om de behandeling te monitoren (Routine Outcome Monitoring (ROM). In ons rapport geven we feedback over de ontwikkeling van de behandeling.

De OQ heeft een aantal eigenschappen die andere algemene uitkomstinstrumenten niet hebben. De OQ is kort, gevoelig voor verandering en heeft goede psycho-metrische eigenschappen. Daarnaast is een belangrijk voordeel van de OQ dat er meerdere domeinen worden gemeten, in tegenstelling tot de meeste andere uitkomst-instrumenten die zich vooral richten op de symptomen.

De OQ-45 kan gebruikt worden voor ROMmen met Testmij Online.

De SQ-48 kan gebruikt worden voor het meten van de behandeluitkomst bij patiënten door middel van het doen van een voor- en nameting. In ons rapport geven we feedback over de ontwikkeling van de behandeling bij iedere meting.

De SQ-48 kan gebruikt worden om een algemene psychopatologie (angst, depressie, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, aggressie, cognitieve klachten) te meten. Er zijn twee extra schalen Vitaliteit en Werk. Deze schalen worden wel terug gerapporteerd, maar niet gescoord, en niet doorgeleverd aan de SVR bij de benchmark.

De SQ-48 kan gebruikt worden voor ROMmen met Testmij Online.

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De CQi GGZ en VZ bestaat uit een beknopte set algemene en geharmoniseerde vragen die voor de gehele ggz populatie relevant is, aangevuld met optioneel deel voor gebruik na een klinische opname.

De CQI is erkend door Akwa en verzekeringen als instrument voor klanttevredenheid.

De VKP meet twaalf persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-IV classificatiesysteem en negen stoornissen volgens de ICD-10. Daarnaast is nog een experimentele stoornis, de depressieve persoonlijkheids­stoornis, opgenomen. Aan de hand van de vragen wordt nagegaan of men voldoet aan de algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis.

Door de korte afnameduur is de VKP een uitermate geschikt screeningsinstrument voor het vinden van persoonlijkheidstoornissen, die daarna met het IPDE interview kunnen worden vastgesteld.

De VKP-5 is de opvolger van de VKP, en meet tien persoonlijkheids-stoornissen volgens het DSM-5 classificatiesysteem. 

Door de korte afnameduur is de VKP-5 een uitermate geschikt screeningsinstrument voor het vinden van persoonlijkheidstoornissen.

De VKP Verkort bestaat uit slechts 36 vragen, waardoor de afname duur slechts 10 minuten is. Er is een zeer goede discriminatie tussen normalen en patiënten op het gebied van pathologie, waardoor de VKP Verkort zeer geschikt is voor een snelle screening van As II pathologie.

De TCI is gebaseerd op Cloninger’s “Psychobiologische theorie van persoonlijkheid”.
De vier temperamentschalen meten die aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden, automatisch zijn, onbewust de leerprocessen beïnvloeden en al vroeg in de kinderjaren geobserveerd kunnen worden.
De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit be-ïnvloeden en het verwerven van een bewust zelfconcept.

De VTCI is gebaseerd op Cloninger’s “Psychobiologische theorie van persoonlijkheid”. De VTCI is de verkorte versie van de TCI, met alleen de hoofdschalen.
De vier temperamentschalen meten die aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden.
De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit be-ïnvloeden en het verwerven van een bewust zelfconcept.

De CERQ is verkrijgbaar in twee versies: de CERQ Jeugd met instructie in de ‘je’ vorm en de CERQ volwassenen met instructie in de ‘u’ vorm

De CERQ meet 9 verschillende copingstrategieën en kan zowel gebruikt worden voor het bepalen van de algemene cognitieve stijl als van de specifieke cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis.

 

De GEPPS wordt gebruikt voor counseling, onderzoek, werving en selectie. Doel is het meten van persoonlijkheidsvariabelen volgens een rangordening van de onderzochte.

De GEPPS bestaat uit 196 paren van beweringen in de ik-vorm. De GEPPS is de gekuiste versie van de EPPS, waaruit de Heterosex schaal is weggelaten. De vragen over sexuele voorkeur zijn niet in iedere situatie gepast, in dat geval is de GEPPS goed toepasbaar.

De EPPS bestaat uit 225 paren van beweringen in de ik-vorm. De cliënt moet steeds aangeven welke van de twee beweringen het meest op hem of haar van toepassing is. De test omvat 15 schalen gebaseerd op het Need-systeem van H.A. Murrey.

De test wordt gebruikt voor counseling, onderzoek, werving en selectie.