VKP Verkort

De VKP Verkort bestaat uit slechts 36 vragen, waardoor de afname duur slechts 10 minuten is. Er is een zeer goede discriminatie tussen normalen en patiënten op het gebied van pathologie, waardoor de VKP Verkort zeer geschikt is voor een snelle screening van As II pathologie.

Auteurs

I.J. Duijsens

Beschikbaarheid

Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

Doel VKPV (VKP Verkort)

Snelle screening van as II pathologie..

Doelgroep

Volwassenen vanaf 18 jaar met voldoende kennis van Nederlandse of Engels.

Beschrijving

De VKPV bestaat uit een selectie van 36 vragen uit de VKP die het beste discrimineren tussen normalen en patiënten op het gebied van pathologie. De VKPV meet Negatief zelfbeeld, Impulsiviteit en Eenzelvigheid.

Een selectie is gemaakt uit de items die het beste de normalen proefgroep en de patiënten proefgroep onderscheiden. De VKP Verkort is ontstaan vanuit een behoefte van de praktijk aan een snelle screening op as-II pathologie.

Psychometrische eigenschappen

De VKPV geeft een genormeerde uitslag van de score, waarbij op een 7-puntsschaal wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van een hoge of lage score in vergelijking tot de gekozen normgroep. Dit in tegenstelling tot de VKP, die een uitslag geeft in overeenstemming met de twee classificatiesystemen (DSM en ICD). Er zijn twee normgroepen beschikbaar: een normgroep normalen en een normgroep psychiatrische patiënten.

Schalen VKPV

  • Negatief Zelfbeeld: Een hoge score op de schaal Negatief Zelfbeeld geeft het beeld van een onzeker en somber persoon met een zeer gebrekkig zelfbeeld. De 11 items komen voornamelijk uit cluster C persoonlijkheidsstoornissen.
  • Impulsiviteit: Een hoge score op de schaal Impulsiviteit geeft het beeld van een erg impulsief persoon, met weinig respect naar andere mensen. De schaal bestaat uit 14 items waarvan de meeste items uit de Cluster B persoonlijkheidsstoornissen komen. Met name zijn relatief veel antisociale items in deze schaal vertegenwoordigd, maar ook Borderline en enkele Narcistische trekken zijn in deze schaal opgenomen.
  • Eenzelvigheid: Een hoge score op deze schaal geeft het beeld van een op een naar binnen gericht persoon met een inactieve en geïsoleerde persoonlijkheid die geen behoefte heeft aan sociale interacties. De schaal bestaat uit 11 items die voornamelijk komen uit de schizoïde persoonlijkheidsstoornis.

Een verhoogde score op een of meer van schalen vergeleken met de normalen normgroep is een aanwijzing voor as-II pathologie. Het is raadzaam om de oorzaak nader te onderzoeken, door verdieping met de VKP en interview (IPDE).

Afname

De afnameduur is 10 minuten.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage.