Datec

Datec Vragenlijsten

Datec heeft een aantal eigen vragenlijsten die je kan afnemen via Testmij Online, of in licentie, op je eigen portaal.

Online Rommen

Datec Testmij Online is een gebruiksvriendelijk portaal voor online test afname, score en rapportage en voor ROMmen met bijvoorbeeld de OQ-45, SQ-48 en de CQI. Je hebt alleen krediet nodig, er zijn geen bijkomende kosten. Afname is mogelijk  op een PC, tablet of mobiel.

Maatwerk

Datec is een flexibele ontwikkelaar, we bouwen snel je gewenste vragenlijst in, of kunnen klantspecifieke wensen realiseren. We kunnen integreren met eigen software. Neem vragenlijsten af via je eigen portaal, of gebruik alleen onze berekening (HoNOS+ bijvoorbeeld), en stel de vragen op je eigen site.

 

Zorgprestatiemodel HoNOS+ vragenlijst beschikbaar

Zorgtype

Nieuw: Honos+ voor het bepalen van het zorgvraagtype

In 2022 is de declaratie volgens het nieuwe zorgprestatiemodel gestart.

Een essentieel onderdeel van de nieuwe werkwijze is het bepalen van het zorgvraagtype. Na het stellen van de diagnose volgens DSM 5 wordt het zorgvraagtype bepaald met behulp van de HoNOS+ vragenlijst. Deze lijst wordt door de behandelaar ingevuld. Vervolgens wordt met een door het NZA voorgeschreven algoritme een of meer zorgvraagtypes aanbevolen. Vanaf 2022 moet voor iedere nieuwe cliënt het zorgvraagtype worden gekozen.

Heeft uw EPD leverancier nog geen implementatie? Neem een account en vul hem in op Testmij.nl. We ondersteunen de dynamische en de volledige versie. Download het rapport en sla het op in het dossie.

EPD leveranciers: gebruik onze uitgebreide API om de HoNOS+ aan ons uit te besteden, alleen scoring, of afname en scoring.

Lees meer

Wij leveren hoogwaardige vragenlijsten voor het meten van diverse aspecten voor de persoonlijkheid.
Onze vragenlijsten zijn beschikbaar voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
De 4DKL (Depressie, Distress, Angst en Somatisatie) is ook beschikbaar voor verloskundigen, huisartsen en fysiotherapeuten.

Een gebruiksvriendelijk portaal voor online test afname, score en rapportage en voor ROMmen. Je hebt alleen krediet nodig, er zijn geen bijkomende kosten. Afname is mogelijk  op een PC, tablet of mobiel. Je kan ook schriftelijk afnemen en ieder antwoord met één toetsaanslag overnemen - sneller kan niet.

Datec heeft een naam gevestigd van snel en flexibel te werken voor het leveren van maatwerk voor haar klanten.

Voorbeelden zijn:

  • Verwerken COVID PCR tests tot een leesbaar rapport
  • Preventief Medisch Onderzoek met medische vragenlijsten en lab uitslagen
  • Managed server hosting met eigen domein voor de vragenlijsten
  • API voor de EPD. Wij sturen de vragenlijsten en maken het rapport. De behandelaren werken vanuit de EPD
4DKL Vragenlijst
CERQ Vragenlijst
TCIb

Angst, Depressie, Distress en Somatisatie

De intelligente lockdown, het weer naar school gaan, werk of financiën gerelateerde stress kunnen allemaal leiden tot angst, depressie, distress en of somatisatie.

De 4DKL is bij uitstek een instrument dat snel screent op deze problematiek. De cliënt wordt gevraagd naar de klachten over de afgelopen 7 dagen.

Bij een diagnose Waarschijnlijk is een verder onderzoek aangeraden. Bij een diagnose Positief is snelle interventie noodzakelijk.

Bij herhaalde afname wordt het verloop van de score getoond. Je kan de 4DKL gebruiken om op gezette tijden de huidige situatie te monitoren.

Coping Stijlen

De CERQ meet 9 verschillende copingstrategieën en kan gebruikt worden voor het meten van de cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis of situatie, zoals stress, teleurstellingen of andere tegenslagen. De CERQ vraagt uitsluitend naar wat iemand denkt na het meemaken van een negatieve gebeurtenis. Eén van de uitgangspunten van de behandeling zou bijvoorbeeld kunnen zijn het afleren van niet-adaptieve en het aanleren van adaptieve copingstrategieën.

Persoonlijkheid: Temperament en Karakter

De TCI geeft inzicht in 4 erfelijk beïnvloedde temperamentschalen en 3 karakterschalen die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen. De temperamentschalen zijn: Prikkelzoekend, Leedvermijdend, Sociaalgericht en Volhardend. De karakterschalen zijn Zelfsturend, Coöperatief en Zelftranscedent. De schalen zijn verdeeld in totaal 24 subschalen.

De schalen geven de psycholoog concrete handvatten voor de behandeling. De cliënt krijgt een tastbaar inzicht in de eigen persoonlijkheid en hoe die gedrag en relaties beïnvloeden.

Nieuws

Nieuw DTOStudio: Maak zelf je eigen vragenlijsten in Datec Testmij Online

12 augustus 2021

DTOStudio Maak nu je eigen vragenlijsten beschikbaar in Testmij Online. Zelf gemaakte vragenlijsten Gratis beschikbare vragenlijsten Vragenlijsten waarvan je een licentie hebt van de eigenaar DTOStudio is een visuele vragenlijsten…

Lees meer
Zorgprestatiemodel GGZ & FZ

Nieuw: Honos+ voor het bepalen van het zorgvraagtype

26 mei 2021

Nu beschikbaar in Testmij Online! In 2022 start de declaratie volgens het nieuwe zorgprestatiemodel. Een essentieel onderdeel van de nieuwe werkwijze is het bepalen van het zorgvraagtype. Er zijn 20…

Lees meer
CQI Smileys

Oude CQI versies verwijderd

31 maart 2021

Vanaf 1 januari wordt voor nieuw klaargezette CQI’s automatisch de nieuwe versie CQi-V5.1 of de Engelse variant CQI-en uitgevoerd. De oude versies: CQi-GGZ-VZ-AMB en CQi-GGZ-VZ-KL en de Engelse varianten daarvan,…

Lees meer
SQ45 ROMmen

Veranderingen OQ-45 in Datec Testmij Online

28 januari 2021

We hebben 2 verbeteringen doorgevoerd in de rapportage van de OQ-45. De Risico schaal is verwijderd en de tekst bij de risico vragen verbeterd Bij een hertest wordt de grenswaarde…

Lees meer
CQI Smileys

Vernieuwde cliëntvriendelijke Consumer Quality Index voor ggz (CQI) beschikbaar

18 juli 2020

De vernieuwde CQI is nu beschikbaar Samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland heeft Akwa GGZ de Consumer Quality index voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en…

Lees meer

Datec Maatwerk

6 juli 2020

Wist u dat Datec ook veel maatwerk doet voor haar klanten? Het maatwerk is gebaseerd op onze ervaring met het verwerken van vragenlijsten, en het maken van custom rapporten met…

Lees meer

Meet klanttevredenheid

9 maart 2020

In deze post aandacht voor de CQI vragenlijst. Hoe kan je meten wat je cliënt van de behandeling vindt? De Consumer Quality Index (CQI) is een korte vragenlijst voor het…

Lees meer

CQI Jaarrapport Beschikbaar

6 maart 2020

De CQI wordt afgenomen om feedback te vragen na afloop van de behandeling. Er is nu een jaarrapport beschikbaar, waarin de gemiddelde scores over alle in dat (lopende) jaar worden…

Lees meer
CQI GGZ VZ

CQI voor Engels sprekenden

6 maart 2020

Datec introduceert als enige de Engelse versie van de Consumer Quality Index (CQI). De CQi-GGZ-VZ-AMB (16 items) is een korte vragenlijst (ca 3 minuten invultijd), die je aan het eind…

Lees meer

Over ons

Datec levert al ruim 20 jaar vragenlijsten aan professionals in de gezondheidszorg.

Wij willen graag dat u tevreden bent over ons. Ons motto is dat we in alles die kwaliteit willen leveren die we zelf ook zouden verwachten.

Fouten willen we vermijden. Waar dat niet lukt leren we er van, en herstellen we het zo goed mogelijk.

Contact opnemen:

Email adres: 
Tel 079-3478992

DATEC, Zoetermeer

KvK nr 28056285

Onze Diensten

Wij leveren standaard producten, maar ook maatwerk. Heeft u wensen op het gebied van vragenlijsten? Uw eigen vragenlijst geïmplementeerd met een mooi rapport? Vraag het ons!

Privacyverklaring

Lees de privacyverklaring

Levertijden

Wij leveren uit voorraad binnen een paar dagen.

Contact

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Nieuwsbrief

Datec logo