Veranderingen OQ-45 in Datec Testmij Online

SQ45 ROMmen

We hebben 2 verbeteringen doorgevoerd in de rapportage van de OQ-45.

  • De Risico schaal is verwijderd en de tekst bij de risico vragen verbeterd
  • Bij een hertest wordt de grenswaarde duidelijker getoond.

 

Risico vragen

De OQ kent 5 risico vragen die extra aandacht behoeven. We hadden deze als aparte schaal vermeld in de score tabel, maar dat bleek tot verwarring te leiden. Het is ook niet makkelijk om te achterhalen hoe de score tot stand komt. We hebben deze schaal nu verwijderd uit het score overzicht.

De risicovragen worden vermeld in een apart overzicht, als één of meer van de vragen een antwoord heeft van Soms, Vaak of Zeer vaak. Kijk dus altijd onderaan het rapport (boven de andere vragen), of een van de risico vragen voorkomt. Als geen van de vragen met Soms of meer is beantwoord, dan wordt deze sectie niet getoond.

De risicovragen zijn:

  • Ik denk erover om een einde aan mijn leven te maken.
  • Na zwaar gedronken te hebben, moet ik de volgende morgen weer drinken om op gang te komen. (Als u niet drinkt, "Nooit" invullen).
  • Ik erger me aan mensen die kritiek hebben op mijn drinken (of drugsgebruik). (Indien niet van toepassing, "Nooit" invullen).
  • Ik heb moeilijkheden op het werk/op school door mijn drinken of drugsgebruik (Indien niet van toepassing, "Nooit" invullen).
  • Ik ben zo kwaad op het werk/school dat ik iets kan doen waarvan ik spijt kan krijgen.

Hertest grafieken

Als de OQ45 herhaald wordt afgenomen, wordt een overzicht getoond met het score verloop per schaal.

In dit overzicht werd een norm getoond, maar dit was niet duidelijk. De OQ45 heeft een grenswaarde. Voortaan wordt de grenswaarde als een horizontale lijn getekend in het overzicht. Hierdoor is makkelijk te zien welke score boven of onder de grenswaarde valt.