Vernieuwde cliëntvriendelijke Consumer Quality Index voor ggz (CQI) beschikbaar

CQI Smileys

De vernieuwde CQI is nu beschikbaar

Samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland heeft Akwa GGZ de Consumer Quality index voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien. De herziene vragenlijst is makkelijker in te vullen voor cliënten: antwoordcategorieën zijn visueel aantrekkelijker en minder relevante vragen zijn verwijderd. De meest opvallende wijziging is het gebruik van smileys op de 5 punt-schalen.

De onderdelen bejegening, samen beslissen, informatie over behandeling en uitvoering behandeling zijn verbeterd en zo beter bruikbaar in de praktijk. Daarnaast wordt gevraagd op welke klachten de behandeling vooral was gericht. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de ggz meer leren van de ervaringen van hun cliënten.

Het rapport voor de CQI-GGZ-VZ is ook vernieuwd, en bevat naast de scores in een tabel en het overzicht van de gegeven antwoorden, nu ook een score grafiek met de scores in percentages van de maximale score. Hierdoor zijn de 4 schalen (gemiddelde score 1 tot 5, goed vergelijkbaar met het rapportcijfer (1 tot 10).

De vernieuwde 2020 versie 5 is vanaf 18-7-2020 als eerste online beschikbaarbij Datec Testmij Online. Vanaf september hebben we deze aangepast naar de 5.1 versie. Datec heeft met behulp van een native speaker een Engelse versie van de CQI 5.1 gemaakt, deze is ook beschikbaar.

De bestaande CQI-GGZ-VZ-AMB en de CQI-GGZ-VZ-KL is per 1 januari 2021 vervangen door de 5.1 versie.