CQI Smileys

De vernieuwde CQI is nu beschikbaar in beta

Samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland heeft Akwa GGZ de Consumer Quality index voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien. De herziene vragenlijst is makkelijker in te vullen voor cliënten: antwoordcategorieën zijn visueel aantrekkelijker en minder relevante vragen zijn verwijderd. De meest opvallende wijziging is het gebruik van smileys op de 5 punt-schalen.

De onderdelen bejegening, samen beslissen, informatie over behandeling en uitvoering behandeling zijn verbeterd en zo beter bruikbaar in de praktijk. Daarnaast wordt gevraagd op welke klachten de behandeling vooral was gericht. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de ggz meer leren van de ervaringen van hun cliënten.

Het rapport voor de CQI-GGZ-VZ is ook vernieuwd, en bevat naast de scores in een tabel en het overzicht van de gegeven antwoorden, nu ook een score grafiek met de scores in percentages van de maximale score. Hierdoor zijn de 4 schalen (gemiddelde score 1 tot 5, goed vergelijkbaar met het rapportcijfer (1 tot 10).

De vernieuwde 2020 versie 5 is vanaf 18-7-2020 als eerste online beschikbaarbij Datec Testmij Online. Gedurende de beta periode is de CQI-GGZ-VZ gratis uit te proberen. In ruil horen we graag wat je er van vindt. Stuur je feedback naar info@datec.nl. Let op, de beta periode duurt maar enkele weken. Probeer hem snel!

De bestaande CQI-GGZ-VZ-AMB en de CQI-GGZ-VZ-KL blijven dit jaar nog naast de nieuwe CQI-GGZ-VZ bestaan voor klanten die het jaarrapport op basis van de bestaande CQI willen opstellen. Voor alle andere klanten wordt de nieuwe CQI aangeraden.

Een Engelse versie komt binnenkort ook beschikbaar. Daarnaast zal een nieuw jaarrapport specifiek voor de CQI-GGZ-VZ binnen de professional versie worden aangeboden.