Nieuw: Honos+ voor het bepalen van het zorgvraagtype

Nu tijdelijk gratis beschikbaar in Testmij Online!

In 2022 start de declaratie volgens het nieuwe zorgprestatiemodel.

Een essentieel onderdeel van de nieuwe werkwijze is het bepalen van het zorgvraagtype. Er zijn 20 zorgvraagtypes bepaald, waarmee de aard en de complexiteit van de zorgvraag wordt aangeduid. Het gekozen zorgvraagtype wordt aangegeven op de factuur naar de verzekeraar.

Na het stellen van de diagnose volgens DSM 5 wordt het zorgvraagtype bepaald met behulp van de HoNOS+ vragenlijst. Deze lijst wordt door de behandelaar ingevuld. Vervolgens wordt met een door het NZA voorgeschreven algoritme een of meer zorgvraagtypes aanbevolen. Vanaf 2022 moet voor iedere nieuwe cliënt het zorgvraagtype worden gekozen.

Ernst van de problemen de laatste twee weken

Deel 1 (vraag 1 t/m 13) van de HoNOS+ bevat vragen met betrekking tot de ernst van de problemen van de patiënt tijdens de twee weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Deze vragen zijn overgenomen van HoNOS, een in Engeland ontwikkelde lijst om de zorgvraag te inventariseren.

Historisch perspectief

Deel 2 (vraag A t/m E en Q) bevat vragen naar problemen vanuit een ‘historisch’ perspectief. Deze vragen brengen problemen in kaart die optreden op episodische of onvoorspelbare manieren. Scoring vindt plaats op basis van het klinische oordeel over de kans dat er nog steeds zorgen zijn rondom deze problematiek die niet genegeerd kunnen worden (oftewel dat er geen reden is om aan te nemen dat deze problematiek zich in de huidige situatie niet meer zal voordoen). Dit betekent dat elk probleem dat op het moment van het beantwoorden van de vragen relevant is en blijft, wordt gescoord.

Testmij Online HoNOS+ zorgprestatie bepaling.

Je kan de HoNOS+ nu gratis op invullen in Testmij Online, om te ervaren hoe het werkt. Je zet hem klaar zoals gebruikelijk voor een cliënt, maar de uitnodiging voor het invullen wordt naar je zelf gestuurd in plaats van naar de cliënt. Door de cursor over een antwoord mogelijkheid te bewegen, klapt een uitleg met voorbeelden voor desbetreffende score open. Je kan hem ook met het toetsenbord (Tab en de pijltjes toetsen) invullen. Het is zo ontworpen om de lijst zo snel mogelijk in te vullen.

 

Keuze zorgcluster X, Y of Z

Je start de vragenlijst door het opgeven van het zorgcluster.:

X. Een zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is of sprake is geweest van verontrustende psychotische symptomen en/ of wanen en hallucinaties.

Y. Een zorgvraag met verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties die hinder veroorzaken of veroorzaakt hebben en/of zich manifesteren of manifesteerden in bizar gedrag.

Z. Een zorgvraag waarin problematiek met geheugen of oriëntatie centraal staat, passend bij neurocognitieve problematiek zoals dementie en neurocognitieve stoornissen.

Je kan ook opgeven dat je de keuze later wil maken.

Standaard wordt de dynamische vragenlijst gestart. Afhankelijk van je antwoorden wordt bepaald of meer informatie nodig is om het zorgvraagtype te bepalen of niet. Zodra het zorgvraagtype kan worden vastgesteld stopt de lijst.

Je kan ook kiezen de volledige Honos+ in te vullen. In 5% van de gevallen wordt die ook automatisch aangeboden. Als je eerst de dynamische variant hebt ingevuld, zijn die antwoorden al ingevuld. Je kan ze nog wel veranderen.

Na het invullen vraag je het rapport op. In het geval van de dynamische zorgvraag typering wordt één zorgvraag type genoemd. Het rapport van de volledige Honos+ geeft een of meer mogelijke zorgvraagtypes.  Bij iedere zorgvraagtype wordt een waarschijnlijkheid aangegeven, volgens de rekenmethode van het NZA.

Je kan besluiten een andere dan de meest waarschijnlijke zorgvraagtypes te kiezen, dan sla je beide op in het EPD, plus een motivatie van de afwijking.

Verandering van inzicht

Je kan als je meer informatie hebt, de volledige HoNOS+ nog een keer klaarzetten voor dezelfde cliënt. Bij het invullen zul je zien dat de antwoorden van de eerste keer al zijn overgenomen, zodat je alleen de wijzigingen hoeft op te geven. Je kan dan opnieuw het rapport opvragen, en zien welke invloed het heeft op de berekening van het zorgvraagtype.

Voorbeeld Zorgvraagtype rapportage voor een denkbeeldige cliënt

De kruisjes geven de door de behandelaar opgegeven ernst van het gedrag aan.

Supercluster Y

Een zorgvraag met psychotische symptomen, wanen en/of hallucinaties die hinder veroorzaken of veroorzaakt hebben en/of zich manifesteren of manifesteerden in bizar gedrag.

Zorgvraagtype 14: Psychische stoornis - acute episode

Waarschijnlijkheid 54,7%

Beoordeling situatie (afgelopen 2 weken)

0

1

2

3

4

1. Hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag

 

 

 

X

 

2. Opzettelijke zelfverwonding

 

 

 

 

X

3. Problematisch alcohol- of druggebruik

 

 

X

 

 

4. Cognitieve problemen

 

 

X

 

 

5. Lichamelijke problemen of handicaps

 

X

 

 

 

6. Problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen

 

 

 

X

 

7. Problemen met depressieve stemming

 

 

X

 

 

8. Overige psychische en gedragsproblemen

 

 

X

 

 

9. Problemen met relaties

 

 

 

X

 

10. Problemen met ADL

 

 

X

 

 

11. Problemen met woonomstandigheden

 

 

 

X

 

12. Mogelijkheden voor het gebruiken en verbeteren van vaardigheden; beroepsmatig en vrije tijd

 

X

 

 

 

13. Sterke onredelijke gedachten

X

 

 

 

 

Beoordeling historie

0

1

2

3

4

A. Geagiteerd gedrag / expansieve stemming

 

 

 

X

 

B. Herhaalde zelfverwonding

 

 

X

 

 

C. Bescherming van kinderen en kwetsbare anderen

 

 

 

X

 

D. Betrokkenheid / motivatie

 

 

X

 

 

E. Kwetsbaarheid

 

 

X

 

 

G. Problematisch alcohol- of drugsgebruik

 

 

X

 

 

 

0 = geen probleem

 

Moet scoren (100%)

1 = klein probleem vereist geen actie

 

Wordt verwacht te scoren (75%)

2 = mild probleem maar niet definitief

 

Kan scoren (100%)

3 = gemiddeld zwaar probleem

 

Wordt niet verwacht te scoren

4 = ernstig tot zeer ernstig probleem

 

Geen data beschikbaar

Klaar om meer te ontdekken?

Probeer de HoNOS+ gratis uit:

Nog geen Testmij Online account? Vraag het aan in onze webshop.

HoNOS+ voor EPD leveranciers.

U heeft waarschijnlijk al ontdekt dat de algoritmes van de zorgautoriteit tot hoofdbrekens leidt.

Datec is gespecialiseerd in het implementeren van complexe vragenlijsten en uitgebreide rapportage. We hebben een uitgebreide beveiligde API en een volledige werkende HoNOS+ (dynamisch èn volledig)

Kenmerken gebruik Datec implementatie

 • Focus uw implementatie op het EPD en de financiële kant
 • Volledige dynamische implementatie van de HoNOS+ op basis van de 250000 code regels van het NZA.
 • Mogelijkheid om terug te gaan naar het vorige antwoord in de dynamische versie.
 • Automatisch uitvragen van de volledige versie
  • Random bij 5% van de afnames
  • Als de dynamische afname niet leidt tot een zorgvraagtypering
 • Overnemen antwoorden van de dynamische versie in de volledige HoNOS+
 • Mogelijkheid om de volledige opnieuw af te nemen om de antwoorden aan te passen (met behoud van de eerdere antwoorden)
 • Af te nemen op mobiel en PC

Kenmerken API

 • REST API beveiligd met JWT Bearer token en encryptie
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikers
 • Klaarzetten van de HoNOS+, gebruiker krijgt een link per email en/of de API geeft een link terug aan de EPD
 • De EPD polt voor de beschikbare resultaten of heeft een call back interface om aan te geven dat de HoNOS+ is ingevuld
 • Ophalen Word en/of PDF verslag
 • Ophalen individuele antwoorden van de HoNOS+

 

Meer weten? Neem contract met ons op:

Email adres: 
Tel 079-3478992