Nieuw: Honos+ voor het bepalen van het zorgvraagtype

Nu beschikbaar in Testmij Online!

In 2022 start de declaratie volgens het nieuwe zorgprestatiemodel.

Een essentieel onderdeel van de nieuwe werkwijze is het bepalen van het zorgvraagtype. Er zijn 20 zorgvraagtypes bepaald, waarmee de aard en de complexiteit van de zorgvraag wordt aangeduid. Het gekozen zorgvraagtype wordt aangegeven op de factuur naar de verzekeraar.

Na het stellen van de diagnose volgens DSM 5 wordt het zorgvraagtype bepaald met behulp van de HoNOS+ vragenlijst. Deze lijst wordt door de behandelaar ingevuld. Vervolgens wordt met een door het NZA voorgeschreven algoritme een of meer zorgvraagtypes aanbevolen. Vanaf 2022 moet voor iedere nieuwe cliënt het zorgvraagtype worden gekozen.

Testmij Online HoNOS+ zorgprestatie bepaling.

Je kan de HoNOS+ nu  invullen in Testmij Online. Je zet hem klaar zoals gebruikelijk voor een cliënt, maar de uitnodiging voor het invullen wordt niet naar de cliënt gestuurd. Na het klaarzetten selecteer je de lijst in het statusoverzicht, en druk je op de Testmij knop om hem in te vullen. Je kan het beste beginnen met de volledige vragenlijst, en als je er vertrouwd mee bent de dynamische invullen. Met de dynamische wordt met 3 tot ca 7 vragen het zorgvraagtype bepaald.

Keuze dynamisch of volledig.

Als je start met de HoNOS+ is het beste de volledige lijst in te vullen. Je krijgt dan alle vragen te zien. Je kan vragen overslaan die niet van toepassing zijn op de cliënt, of in dat geval Ernst 0 kiezen.

Als je de vragen goed kent, dan kan je ook kiezen voor de dynamische vragenlijst. Deze begint met vraag 6 en 7, en bepaalt daarna welke volgende vraag het beste gesteld kan worden. Dat kan kris-kras door de vragenlijst zijn. Als er een duidelijk beeld is ontstaan, dan stopt de vragenlijst. Zo nu en dan krijg je na het invullen van de dynamische toch de vraag om de volledige in te vullen. Het NZA wil dat graag om te kijken hoe goed de overeenkomst is tussen de dynamische en de volledige uitkomsten. De antwoorden van de dynamische zijn al ingevuld, maar zijn dan nog wel te wijzigen.

Als je later tot een ander inzicht komt, kan je de volledige HoNOS+ nog een keer klaarzetten en invullen. Je betaalt maar 1 keer per cliënt per kalenderjaar. De antwoorden zijn al ingevuld, en je hoeft alleen de vragen die je nu anders beoordeelt aan te passen.

Keuze zorgcluster X, Y of Z

Je start de vragenlijst door het opgeven van het zorgcluster.:

X. Een zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is of sprake is geweest van verontrustende psychotische symptomen en/ of wanen en hallucinaties.

Y. Een zorgvraag met verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties die hinder veroorzaken of veroorzaakt hebben en/of zich manifesteren of manifesteerden in bizar gedrag.

Z. Een zorgvraag waarin problematiek met geheugen of oriëntatie centraal staat, passend bij neurocognitieve problematiek zoals dementie en neurocognitieve stoornissen.

Je kan ook opgeven dat je de keuze later wil maken.

Na het invullen log je in, en zie je het zorgvraagtype. In het geval van de dynamische zorgvraag typering wordt één zorgvraag type genoemd. Het rapport van de volledige Honos+ geeft een of meer mogelijke zorgvraagtypes.  Bij iedere zorgvraagtype wordt een waarschijnlijkheid aangegeven, volgens de rekenmethode van het NZA. Download het rapport en sla het op in het patiënt dossier.

Voorbeeld Zorgvraagtype rapportage voor een denkbeeldige cliënt

De kruisjes geven de door de behandelaar opgegeven ernst van het gedrag aan.

Supercluster Y

Een zorgvraag met psychotische symptomen, wanen en/of hallucinaties die hinder veroorzaken of veroorzaakt hebben en/of zich manifesteren of manifesteerden in bizar gedrag.

Zorgvraagtype 14: Psychische stoornis - acute episode

Waarschijnlijkheid 54,7%

Beoordeling situatie (afgelopen 2 weken)

0

1

2

3

4

1. Hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag

 

 

 

X

 

2. Opzettelijke zelfverwonding

 

 

 

 

X

3. Problematisch alcohol- of druggebruik

 

 

X

 

 

4. Cognitieve problemen

 

 

X

 

 

5. Lichamelijke problemen of handicaps

 

X

 

 

 

6. Problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen

 

 

 

X

 

7. Problemen met depressieve stemming

 

 

X

 

 

8. Overige psychische en gedragsproblemen

 

 

X

 

 

9. Problemen met relaties

 

 

 

X

 

10. Problemen met ADL

 

 

X

 

 

11. Problemen met woonomstandigheden

 

 

 

X

 

12. Mogelijkheden voor het gebruiken en verbeteren van vaardigheden; beroepsmatig en vrije tijd

 

X

 

 

 

13. Sterke onredelijke gedachten

X

 

 

 

 

Beoordeling historie

0

1

2

3

4

A. Geagiteerd gedrag / expansieve stemming

 

 

 

X

 

B. Herhaalde zelfverwonding

 

 

X

 

 

C. Bescherming van kinderen en kwetsbare anderen

 

 

 

X

 

D. Betrokkenheid / motivatie

 

 

X

 

 

E. Kwetsbaarheid

 

 

X

 

 

G. Problematisch alcohol- of drugsgebruik

 

 

X

 

 

 

0 = geen probleem

 

Moet scoren (100%)

1 = klein probleem vereist geen actie

 

Wordt verwacht te scoren (75%)

2 = mild probleem maar niet definitief

 

Kan scoren (100%)

3 = gemiddeld zwaar probleem

 

Wordt niet verwacht te scoren

4 = ernstig tot zeer ernstig probleem

 

Geen data beschikbaar

Klaar om meer te ontdekken?

Probeer de HoNOS+ gratis uit:

Nog geen Testmij Online account? Vraag het aan in onze webshop.

Klaar om uit te proberen?

Neem een account met €50 krediet en ga direct aan de slag. Bestel Testmij Online hier.

HoNOS+ voor EPD leveranciers.

U heeft waarschijnlijk al ontdekt dat de algoritmes van de zorgautoriteit tot hoofdbrekens leidt.

Datec is gespecialiseerd in het implementeren van complexe vragenlijsten en uitgebreide rapportage. We hebben een uitgebreide beveiligde API en een volledige werkende HoNOS+ (dynamisch èn volledig)

Kenmerken gebruik Datec implementatie

 • Dynamische implementatie van de HoNOS+ op basis van de 250000 code regels van het NZA en de volledige lijst.
 • Mogelijkheid om terug te gaan naar het vorige antwoord in de dynamische versie.
 • Automatisch uitvragen van de volledige versie
  • Random bij 5% van de afnames
  • Als de dynamische afname niet leidt tot een zorgvraagtypering
 • Overnemen antwoorden van de dynamische versie in de volledige HoNOS+
 • Mogelijkheid om de volledige opnieuw af te nemen om de antwoorden aan te passen (met behoud van de eerdere antwoorden)
 • Af te nemen op mobiel en PC

Vragenlijst API

 • REST API beveiligd met JWT Bearer token en encryptie
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikers
 • Klaarzetten van de HoNOS+, de API geeft een link terug aan de EPD
 • Na het invullen gaat wordt een pagina op de EPD aangeroepen, de gebruiker kan daar meteen de resultaten inzien
 • Ophalen resultaten:
  • Ophalen Word en/of PDF verslag
  • Ophalen individuele antwoorden van de HoNOS+
  • Ophalen zorgvraagtypes en hun ranking
 • AVG proof

Vragen API

 • Eén voor één of per pagina ophalen van de vragen en antwoordmogelijkheden (zowel dynamisch versie als volledige), voor afname binnen de EPD omgeving
 • Bewaren van de antwoorden
 • Ophalen antwoorden, zorgvraagtype met ranking en PDF

Meer weten? Neem contact met ons op:

Email adres: 
Tel 079-3478992