Uitgeverij van Psychologische Tests

Nieuw Release Datec Testmij Online

Binnenkort in dit theater We zijn nu bezig de laatste hand te leggen aan ons nieuwe release van Datec Testmij Online, met heel veel verbeteringen. Lees hier wat er nieuw is. Wat is nieuw in dit release Veiligheid De veiligheid is verder verhoogd. We sturen geen wachtwoorden meer Het rapport kan je voortaan downloaden vanuit…

Lees meer

Datec hervat aanlevering aan de SVR

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over de aanlevering van de ROM data aan de SVR heeft Datec de levering aan de SVR tijdelijk opgeschort. Wij hervatten nu de levering weer. In dit bericht ook uitleg over wat je moet doen als je de levering nog niet wilt hervatten. Wat is de aanleiding geweest voor nader…

Lees meer

Deadline 1 Mei voor SBG

Voor aanlevering van de gegevens ontstaat nu een eerste echte deadline voor u als vrijgevestigde: 1 mei 2017. Tot die datum kan je gegevens van het eerste kwartaal van 2017 aanleveren en eventueel nog herstel plegen. Vanaf 1 mei 2017 raakt de eerste maand van het jaar bevroren. Om je ROM-gegevens over 2017 dus compleet…

Lees meer

Aanleveren data SBG voor ROMmen en advies Datec

Berichtgeving ROM data Naar aanleiding van vragen van de SP en de beantwoording van het Ministerie VWS is er onduidelijkheid en onrust rond de aanlevering en analyse van ROM-data. Zie voor de beantwoording, met name vraag 9, de website van VWS. In dit nieuwsbericht leggen we uit wat er aan de hand is. Wat is er aan…

Lees meer

VKP-5 Beschikbaar!

Datec geeft de VKP-5 vrij voor Datec Score Manager en Datec Testmij Online De VKP-5 is met slechts 101 vragen een snel en effectief instrument voor het screenen op persoonlijkheidsstoornissen. Vandaag heeft Datec deze nieuwe vragenlijst vrijgegeven. Vanaf vandaag kan je de VKP-5 gebruiken in Datec Testmij Online. Gebruikers van Datec Score Manager kunnen de…

Lees meer

VKP-5, de DSM-5 versie van de VKP

Datec introduceert de VKP-5! De VKP-5 is met slechts 100 vragen een snel en effectief instrument voor het screenen op persoonlijkheidsstoornissen. De VKP leidend instrument voor DSM IV persoonlijkheidsstoornissen screening De VKP (Vragenlijst Kenmerken Persoonlijkheid) meet twaalf persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-IV classificatiesysteem en negen stoornissen volgens de ICD-10. Daarnaast zijn nog de PDD-NOS stoornissen, Passief-aggressief en…

Lees meer

Nieuwe vragenlijst CQi GGZ VZ

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De CQi GGZ en VZ bestaat uit een beknopte set algemene en geharmoniseerde vragen die voor de gehele ggz populatie relevant is, aangevuld met optioneel deel voor gebruik na een…

Lees meer

4DKL – aanpassing angst afkappunten

Aanpassing afkappunten 4DKL angst schaal. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een gratis bewezen instrument voor de vaststelling van Distress, Depressie, Angst en Somatisatie (Berend Terluin, Huisarts en senior onderzoeker EMGO, Vrije Universiteit Amsterdam). De COTAN heeft de 4DKL als betrouwbaar en valide instrument beoordeeld en ten aanzien van een diagnostisch instrument als de SLC 90…

Lees meer

Felicitaties van de SVR voor Datec – eerste ROM leverancier klaar voor productie!

Datec klaar voor ROM productie leveringen Vandaag ontvingen wij de felicitaties van de projectleider bij de Stichting Vrijgevestigde ROMmen (SVR). Wij zijn de eerste leverancier die alle tests succesvol heeft doorlopen en klaar is voor productie aanlevering van ROM data. Andere zullen waarschijnlijk snel volgen, maar het is altijd leuk de eerste te zijn! Heb…

Lees meer

Veel gestelde vragen ROMmen voor Vrijgevestigden

Hieronder vind je de vragen die we zoal krijgen over ROMmen. Als je bij een vraag op het plusje klikt, dan zie het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Bel of email ons! Hoef ik niets meer te doen, het systeem zorgt ervoor dat gegevens bij Stichting Benchmark terecht komen? Bij ons hoef je…

Lees meer