CQI Jaarrapport Beschikbaar

De CQI wordt afgenomen om feedback te vragen na afloop van de behandeling. Er is nu een jaarrapport beschikbaar, waarin de gemiddelde scores over alle in dat (lopende) jaar worden berekend. De scores worden vergeleken met de gemiddelde scores van alle gebruikers van Datec Testmij Online. Het rapport is beschikbaar in Account - Downloads voor gebruikers met een Professional licentie voor Datec Testmij Online. Je kan ook een rapport downloaden voor eerdere jaren.

Hieronder een voorbeeld rapport:

Overzicht rapport CQIAMB voor Datec

Jan de Bruin heeft van 6-1-2020 tot 3-2-2020 de CQI afgenomen bij 3 cliënten.


Schaal

Gemiddelde Score

Standaard Deviatie

Testmij Gemiddelde

Testmij Standaard Deviatie

Bejegening

4,3

0,5

4,9

0,3

Samen beslissen

5,0

0,0

4,2

0,7

Uitvoering behandeling

5,0

0,0

4,5

0,6

Rapportcijfer

10,0

0,0

8,7

1,0


Het rapportcijfer loopt van 1 tot 10, de andere schalen van 1 tot 5. Vergelijk je resultaat met het actuele gemiddelde op Testmij (zonder je eigen organisatie).

CQIRapport Grafiek

Statistisch rapport met alle afnames

Behalve het jaarrapport kan je in de professional versie ook een statistische gegevens downloaden. Je kiest een vragenlijst (CQIAMB) en een startdatum. Je krijgt dan een spreadsheet met de alle CQI Afnames vanaf die startdatum.

In het spreadsheet

  • anonieme achtergrond gegevens van de cliënt (geslacht, leeftijd, huwelijkse staat, opleiding)
  • datum afname
  • afname duur (start invullen tot laatste antwoord)
  • schaalscores per afname
  • items en itemscores (alleen antwoordnummers, geen vrije tekst).

Het statistische spreadsheet bevat alle afnames in je organisatie. Het jaarrapport is persoonlijk.

Upgrade naar Datec Testmij Online Professional: