Datec Testmij Online Professional Jaarabonnement Instelling

110.00

Met de Professional jaarlicentie voor Instellingen krijgt u extra ondersteuning en dienstverlening voor de AVG, wij sluiten een verwerkersovereenkomst af, en leveren u de diensten die daarin genoemd staan.
Dit product is voor de jaarlijkse verlenging. Koop bij de start Datec Testmij Online Professional Instelling

Op voorraad

Artikelnummer: DTOProfInst Categorie:

Beschrijving

Met de Professional jaarlicentie krijg je extra ondersteuning en dienstverlening voor de AVG, wij sluiten een verwerkersovereenkomst af, en leveren je de diensten die daarin genoemd staan.
Met Upgrade naar DTO Professional Instelling, breidt je je bestaande account uit naar een Professional account.
Datec garandeert:

  • Logging zoals beschreven in NEN7513. De inhoud van de log voorzover het toegang betreft tot cliënt gegevens wordt desgevraagd ter beschikking gesteld
  • Vrijwaring voor alle claims, acties en aanspraken van derden, alsmede boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens,die rechtstreeks voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming door Datec en/of diens onderaannemers in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst

Bij Professional zitten verder:

  •  CQI V5 Jaarrapport met gemiddelden voor rapportage naar het Zorgportaal
  •  Download gebruiksoverzicht. Je kan hier mee het gebruik per vragenlijst zien
  • Download NEN7513 Log. Je kan hiermee zien welke acties er op de cliënt gegevens zijn geweest, wie het heeft ingezien, verwijderd en meer. Zie Mijn Account, Downloads.
  • Download alle items en schaalscore voor al je afnames van een bepaalde vragenlijst. Je kan dit inlezen in SPSS voor statistsche analyse, of gewoon in Excel verwerken.
  • Extra vragenlijsten (Zie overzicht testen en prijzen).

De prijs is per jaar.