CQI voor Engels sprekenden

CQI GGZ VZ

Datec introduceert als enige de Engelse versie van de Consumer Quality Index (CQI). De CQi-GGZ-VZ-AMB (16 items) is een korte vragenlijst (ca 3 minuten invultijd), die je aan het eind van de behandeling naar de cliënt kunt sturen om feedback te krijgen. Er is ook een versie voor klinische behandeling beschikbaar, deze heeft een paar extra vragen over het verblijf.

De Engelse versie is met hulp van psychologen met Engels als moedertaal vertaald en gecontroleerd. De uitnodiging en de afname op onze website is volledig in het Engels.