Hieronder een voorbeeld rapport van de CQi klanttevredenheidsvragenlijst, zoals opgesteld door Datec Testmij Online, aan de hand van een fictief ingevulde CQi Vragenlijst.

 

 

Overzicht rapport CQi-V5.1 voor Jan Jansen

Jan Jansen heeft deze vragenlijst op 31-7-2021 ingevuld. Hij is 33 jaar oud.

CQi-V5.1 Scores

Schaal

Gemiddelde Score

Bejegening

4,5

Informatie Behandeling

4,7

Samen Beslissen

5

Uitvoering Behandeling

5

Rapportcijfer

10

 

 

Score (Percentage)

Overzicht vragen en antwoorden

De vragen zijn gegroepeerd naar de categorie

 

Bejegening

 

 

Nam uw behandelaar u serieus?

 

Ja, helemaal

Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?

 

Grotendeels

 

Informatie Behandeling

 

 

Zijn de voor- en/of nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn?

 

Grotendeels

Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan?

 

Ja, helemaal

Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten?

 

Ja, helemaal

 

Samen Beslissen

 

 

Kon u meebeslissen over de behandeling?

 

Ja, helemaal

Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld?

 

Ja, helemaal

Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling?
(Bijvoorbeeld de plek, het aantal sessies, het tijdstip, alleen of in een groep, man of vrouw als behandelaar)

 

Ja, helemaal

 

Uitvoering Behandeling

 

 

Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten?

 

Ja, helemaal

Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling?

 

Ja, helemaal

 

Losse ervaringsvraag

 

 

Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? (telefonisch, per e-mail, of anders)

 

Deels

Kreeg u informatie over cliëntenorganisaties en/of zelfhulpgroepen?

 

Grotendeels

Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling?

 

Ja, helemaal

Mogelijk heeft u vragenlijsten ingevuld over hoe het met u ging, zijn deze met u besproken?

 

Ja, helemaal

Mogelijk heeft u tijdens uw behandeling medicijnen gekregen, zijn de mogelijke (lichamelijke) bijwerkingen met u besproken?

 

Niet van toepassing, ik heb geen medicijnen gekregen

 

Achtergrond

 

 

Angststoornis of angstklachten

 

Ja

Op welke klacht was uw behandeling afgelopen jaar vooral gericht?
één antwoord mogelijk)

 

Angststoornis of angstklachten

Bent u een man, vrouw of genderneutraal?

 

Man

Wat is uw leeftijd?

 

25 t/m 34 jaar

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift)

 

Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBOlang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)

 

Rapportcijfer

 

 

Welk cijfer geeft u aan de behandeling?
Een score van 1 tot 10, waarbij een 1 ‘heel erg slecht’ betekent en een 10 ‘uitstekend’.

 

10 uitstekende behandeling