ROM Rapportage

In Datec Score Manager Professional kunt u op een eenvoudige wijze een ROM rapportage op stellen. Deze rapportage geeft op een heldere wijze inzicht in het effect van de behandeling. U neemt een vragenlijst twee keer af - een keer aan het begin en een keer aan het eind van de behandeling. De ROM rapportage geeft voor iedere schaal van een test de gemiddelde score en de norm van de gemiddelde score, en vergelijkt die met het gemiddelde van de laatste behandeling. U kunt de rapportage uitsplitsen naar verschillende parameters.

De rapportage geeft het gemiddelde van de eerste en van de laatste meting per cliënt. Bij 2 of meer cliënten wordt een gepaarde Student  t-test weergegeven, waarbij het significantie niveau eenzijdig getoetst is op 5% (P-waarde). Significante verschillen worden aangegeven met een ster (*) naast de t-waarde. Tussen haakjes boven de kolom staat het aantal vrijheidsgraden. In de grafieken wordt zowel het score verloop (rood/rond met de schaal links) als het norm verloop (blauw/vierkant, met schaal rechts) weer gegeven.

De t-toets is een statistische toets die de mate van waarschijnlijkheid aangeeft dat de resultaten tussen het begin en het eind daadwerkelijk verschillen. De kans dat resultaten significant verschillen neemt toe met de grootte van de groep. Naast significantie is het ook goed te kijken naar de grootte van het effect -heeft de behandeling ook een impact? Een significant verschil is niet altijd ook een belangrijk verschil dat er toe doet. Daarom wordt ook de effect size volgens Cohen (1988) weergegeven als d waarde. De d waarde geeft een uniforme maat van het effect. Deze wordt berekend door de de verschilscore te delen door de gepaarde standaard deviatie.

Selectie

U start met het kiezen van het Test type dat u wilt rapporteren, en de periode van afname. De gemiddelde score aan het begin en aan het eind van de behandeling wordt vergeleken met de door u gekozen normgroep.

Test Selectie

Verdelen

U kunt de rapportage verdelen in sub groepen. Wanneer u een vinkje zet bij "Geslacht" krijgt u een rapportage van de totale groep, van alleen de mannen, en van alleen de vrouwen. Bij leeftijd wordt een onderverdeling gemaakt in groepen van 5 jaar. Alleen die cliënten waarvan de achtergrond informatie is ingevuld worden meegenomen in deze vergelijkingen.

De beheerder van Datec Score Manager kan ook extra keuze velden aanmaken (vrij te kiezen) waardoor u extra informatie per cliënt kan vast leggen. U kunt de ROM rapportage ook onderverdelen op basis van deze extra velden.

Rapportage

Datec Score Manager stelt een rapport op met een overzicht voor iedere groep. Hieronder een onderdeel van de rapportage van de 4DKL bij Mannen:

Alleen mannen

De geselecteerde groep bevat 6 cliënten, de gemiddelde behandelduur was 16,5 weken.

Schaal

Gem Start(Sd)

Gem Eind(Sd)

T(5)

P

d

Effect

Distress

23,8 (8,8)

12,8 (8,8)

3,07*

0,014

1,3

Groot

Depressie

4,3 (4,3)

1,2 (1,3)

2,12*

0,044

1,0

Groot

Angst

9,7 (7,7)

5,3 (6,3)

1,52

0,095

0,6

Gemiddeld

Somatisatie

15,3 (6,2)

11,0 (8,0)

2,66*

0,023

0,6

Gemiddeld

 Trend vergeleken met normgroep Huisartspatiënten M

Schaal

Norm Start

Norm Eind

Distress

Deciel 10

Deciel 8

Depressie

Deciel 10

Deciel 9

Angst

Deciel 10

Deciel 9

Somatisatie

Deciel 9

Deciel 8

clipROM_image002
clipROM_image004
clipROM_image006
clipROM_image008

De geselecteerde groep "Alleen mannen" bevat 6 cliënten, de gemiddelde behandelduur was 16,5 weken. De scores zijn vergeleken met normgroep Huisartspatiënten M. De afname van Distress is significant, met een groot behandeleffect. De norm voor Distress is verlaagd van "Deciel 10" naar "Deciel 8". De afname van Depressie is significant, met een groot behandeleffect. De norm voor Depressie is verlaagd van "Deciel 10" naar "Deciel 9". De afname van Angst is niet significant, met een gemiddeld behandeleffect. De norm voor Angst is verlaagd van "Deciel 10" naar "Deciel 9". De afname van Somatisatie is significant, met een gemiddeld behandeleffect. De norm voor Somatisatie is verlaagd van "Deciel 9" naar "Deciel 8".