Hieronder staat een EPPS rapport zoals dat door het computerprogramma wordt gemaakt. Het GEPPS rapport is identiek.

Onderzoek van Klaas, Nr = 12345

Klaas kwam op 3-1-2008 voor een onderzoek. Klaas heeft de EPPS test uitgevoerd. Zijn burgerlijke staat is gehuwd. Hij heeft Universiteit/TH (of gelijkwaardig) als hoogst genoten opleiding. Hij is 44 jaar oud.
De totaal gebruikte tijd voor deze test was 50 minuten en 59 seconden.
Alle
226 vragen zijn beantwoord.

Overzicht rapport EPPS

EPPS met norm groep M/V lft opl >= MAVO IV Nederlandse Normsample

 

Schaal

Score

Norm C

Norm Sectie

Profielstabiliteit

Volharding

18

Hoog gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

0

Ordening

2

Extreem laag

(L2S2M) M lft 31-45

2

Respect

16

Hoog gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

4

Liefderijke zorg

10

Onder gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

2

Zelfgeringachting

8

Onder gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

2

Steunzoeken

12

Laag gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

2

Vriendschap

12

Gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

4

Inleving

25

Extreem hoog

(L2S2M) M lft 31-45

1

Variatie

12

Laag gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

2

Heterosex

17

Boven gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

1

Zelfvertoon

11

Hoog gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

1

Autonomie

22

Boven gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

2

Agressie

10

Onder gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

0

Dominantie

19

Boven gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

3

Ambitie

16

Hoog gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

4

Consistentie

12

Hoog gemiddeld

(L2S2M) M lft 31-45

30

 

Relatieve score vs norm groepen (EPPS)

EPPS met norm groep M/V lft opl >= MAVO IV Nederlandse Normsample

EPPS Web Diagram

 

EPPS Persoonlijke uitleg

Er wordt alleen een uitleg van schalen gegeven die door de onderzochte onder of boven gemiddeld zijn gescoord. Door de opzet van de EPPS zegt dit iets over de keuze die Klaas gemaakt heeft.

Dominantie

De score van Klaas op de schaal 'Dominantie' is boven gemiddeld. Dominantie (hoog): hij heeft een doorgaans sociaal acceptabele vorm van geldingsdrang, van wil tot leidinggeven, organiseren, instrueren en behoefte aan macht. Hij heeft zelfvertrouwen en sociale competentie.

Ordening

De score van Klaas op de schaal 'Ordening' is extreem laag. Ordening (laag): hij heeft weinig op met orde en netheid en heeft niet de neiging tot planmatig handelen. Dit kan een indicatie zijn van flexibiliteit, leidinggevend vermogen en/of creativiteit. Deze eigenschap kan ten kosten gaan van verantwoordelijkheidsbesef en rendement bij het vervullen van taken.

Liefderijke zorg

De score van Klaas op de schaal 'Liefderijke zorg' is onder gemiddeld. Liefderijke zorg (laag): Hij heeft een lager dan gemiddelde behoefte om zorgend of dienend om te gaan met dingen en mensen, en van sociaal gevoel of praktisch idealisme. Dit kan duiden op een zakelijke en rationele keuze voor effectiviteit.

Zelfgeringachting

De score van Klaas op de schaal 'Zelfgeringachting' is onder gemiddeld. Zelfgeringachting (laag): Hij minder dan gemiddeld last van minderwaardigheidsgevoelens, en voelt zich niet (te) snel schuldig. Hij komt voor zichzelf op en heeft zelfvertrouwen.

Inleving

De score van Klaas op de schaal 'Inleving' is extreem hoog. Inleving (hoog): hij heeft een gedifferentieerde, sensitieve, niet-dogmatische belangstelling voor en gerichtheid òp mensen. Wil anderen en zichzelf analyseren, beschouwen en begrijpen. Streeft actief naar zelfontwikkeling als ook naar ontwikkeling van anderen.

Heterosex

De score van Klaas op de schaal 'Heterosex' is boven gemiddeld. Heterosex (hoog): hij heeft een daadwerkelijke belangstelling voor de andere sekse. Dit kan ook worden uitgelegd als een mogelijke opzettelijke neiging tot het geven van sociaal ongewenste antwoorden (ongunstige aangepastheid), maar het kan ook dat hij op basis van zelfvertrouwen vrij is van de neiging tot het zonder meer geven van sociaal wenselijke antwoorden met betrekking tot Heterosex items.

Autonomie

De score van Klaas op de schaal 'Autonomie' is boven gemiddeld. Autonomie (hoog): hij wil graag onafhankelijk zijn, en zelfstandig oordelen. Hij heeft een weerstand tegen suggestie en is onconventioneel of zelfs radicaal. Deze eigenschappen gaan nogal eens ten koste van vriendelijkheid en bereidheid tot samenwerking.

 Agressie

De score van Klaas op de schaal 'Agressie' is onder gemiddeld. Agressie (laag): hij heeft niet gauw de neiging (op verbale wijze) agressief (af) te reageren of zich te weren.

Consistentie

De interne consistentiescore van Klaas is 12 (Hoog gemiddeld). De profielstabiliteitsscore is 30. De EPPS is voldoende consistent ingevuld.
Klaas gaf aan dat hij het leuk vond om de test te doen.

Gemiddelden Kwadranten

I) Executief-competitief kwadrant. Dit kwadrant bevat de variabelen Dominantie en Ambitie. Gemiddelde: 6

II) Conventioneel-conformistisch kwadrant. Dit kwadrant bevat de variabelen Volharding, Ordening en Respect. Gemiddelde: 4

III) Narcistisch-hedonistisch kwadrant. Dit kwadrant bevat de variabelen Variatie, Heterosex, Zelfvertoon, Autonomie, en Agressie. Gemiddelde: 5

IIV) Affectief -affiliatief kwadrant. Dit kwadrant bevat de variabelen Liefderijke zorg, Zelfgeringachting, Steunzoeken, Vriendschap en Inleving. Gemiddelde: 5

Klaas heeft een hoogste gemiddelde score voor het kwadrant links boven: I- Executief-competitief.

 

Test - Hertest Vergelijking

Resultaten vergeleken met EPPS 29-11-2007

Schaal

Score

 

Verschil

 

 

 

 

 

Volharding

17

 

1

Ordening

2

 

0

Respect

16

 

0

Liefderijke zorg

10

 

0

Zelfgeringachting

8

 

0

Steunzoeken

12

 

0

Vriendschap

12

 

0

Inleving

25

 

0

Variatie

12

 

0

Heterosex

16

 

-1

Zelfvertoon

11

 

0

Autonomie

23

 

1

Agressie

10

 

0

Dominantie

20

 

1

Ambitie

16

 

0

Consistentie

12

 

0