HoNos vragenlijst logo

De Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS) is ontwikkeld in opdracht van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid (Wing e.a. 1998),
met het doel om op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig in kaart te brengen. Ook diende het instrument gevoelig te zijn voor veranderingen.

De HoNOS is een observatie lijst die door de behandelaar wordt ingevuld.

Auteurs

Royal College of Psychiatrists, HoNOS Working Group, Londen, Engeland

Nederlandse vertaling:  Dr. N.L. Mulder, psychiaterDrs. J. Loos, psychiater ,  Drs. A. Wiersma, socioloog

Beschikbaarheid

Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

Doel HoNOS

De HoNOS is een observatie lijst die door de behandelaar wordt ingevuld om op een eenvoudige, betrouwbare en valide wijze de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig in kaart te brengen. Ook diende
het instrument gevoelig te zijn voor veranderingen .

Versies

Er zijn drie varianten:
HoNOS-12 voor volwassenen
HoNOS-CA voor jongeren
HoNOS-65+ voor ouderen

De HoNOS-12 is nu beschikbaar, de andere varianten komen januari 2018.

HoNOS-12

De normale versie van de HoNOS is de HoNOS-12. De HoNOS-12 kent 12 items en bestaat uit vier subschalen, te weten: gedragsproblemen (item 1-3), beperkingen (item 4-5), symptomatologie (item 6-8) en sociale problemen (item 9-12). De schaal kan worden ingevuld door een beoordelaar (arts, verpleegkundige of andere GGZ medewerker). De betrouwbaarheid van het instrument is groter wanneer men een training in het afnemen van de HoNOS heeft gevolgd. Alle items worden op een vijfpunts Likertschaal ingevuld: van 0 (geen probleem), 1 (licht), 2( matig), 3 (vrij ernstig) tot 4 (ernstig tot zeer ernstig probleem). 

De auteurs hebben drie items aan de HoNOS toegevoegd (HoNOS-addendum). Dit betreft een item over maniforme ontremming, motivatie voor behandeling en compliance met medicatie. Over deze items is nog niet gepubliceerd.

Vertaling

De HoNOS is, met toestemming van de Engelse uitgever, vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands en weer terugvertaald door een officiële vertaler. De terugvertaalde versie is door een panel van beoordelaars vergeleken met de oorspronkelijke Engelse versie en discrepanties zijn besproken. Vervolgens is de Nederlandse vertaling daar waar nodig aangepast (zie Sartorius & Kuyken (1994) voor een discussie omtrent dergelijke procedures)

ROMmen

De HoNOS kan gebruikt worden voor ROMmen met Testmij Online. De psychometische eigenschappen zijn goed. Er is geen normgroep beschikbaar.

 Alleen de 12 hoofdschalen worden doorgegeven aan de SVR/SBG voor ROMmen. Maximaal 2 vragen mogen worden overgeslagen.

Afname

Computer score. Het invullen duurt 5 tot 15 minuten, afhankelijk van hoe goed de beoordelaar de patiënt kent. Niet schriftelijk beschikbaar. Behalve de vijfpuntsschaal die gebruikt wordt voor de scoring, kan bij iedere schaal ook een observatie notitie worden vastgelegd.

Rapport

In het rapport wordt behalve de scoring ook de individuele schalen gerapporteerd en daarbij de notitie, zodat de complete observatie in een rapport bewaard kan worden.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage. De scoring wordt berekend uit de 12 schalen. Maximaal 2  van deze 12 schalen kunnen worden overgeslagen indien geen oordeel kan worden gegeven. De score van overgeslagen schalen wordt vervangen door het gemiddelde van de andere schalen. 

De 3 extra addendum schalen worden niet gebruikt voor de scoring. Alleen de 12 hoofdschalen worden doorgegeven aan de SVR/SBG voor ROMmen.