Release Notes Datec Score Manager

Klik hier voor upgrade instructies

Release 3.2.18 13-Oct-2011

 • Het TCI rapport geeft een waarschuwing als het geslacht niet in ingevuld. Dat is nu niet meer nodig, omdat dan automatisch de juiste (Totaal) normgroep wordt gekozen.
 • Als een test op Internet staat, en de testleider wordt veranderd, wordt deze nu ook op Internet omgezet, zodat de juiste testleider de gereedmelding krijgt
 • Default knoppen staan niet goed na het invullen van een test met P&P.

Release 3.2.17 24-Jun-2011

 • Nieuwe gecombineerde normgroep voor de CERQ. Geef leeftijd en geslacht en het programma kiest de juiste norm tabel.
 • Verbeteringen rapportage en gebruik normgroepen in test batterijen
 • Engels rapport beschikbaar voor de Engelse 4DKL (4DSQ)
 • Verbeteringen CERQUK rapport teksten - er stonden nog Nederlandse teksten in
 • Verbeteringen in het VAR rapport - beter afdrukken van de vragenlijst en verwijdering witte stukken in de tekst.
 • Voorbereiding voor de SCARED NL, deze komt binnenkort beschikbaar

Release 3.2.16

 • Bij scrollen naar een andere pagina en dan selecteren van een test leek het programm te hangen door een lange vertraging
 • Geboortedatum is nu opgenomen in het rapport en kan worden opgenomen in de cliënt notitie
 • Verbruik wordt nu niet alleen voor het totaal bijgehouden, maar ook per afdeling
 • Email adres van de test leider kan nu rechtstreeks gezet worden
 • Hertest rapportage binnen dezelfde week gaf een verkeerde grafiek
 • Soms verscheen er een {0} in de voeter van het rapport
 • Verbeteringen testbatterijen
  • Zetten standaards tweede en volgende test werd niet goed gebruikt
  • Kop tekst klachten overzicht was alleen in het Nederlands
  • Bij een Engelse test batterij was de login op Internet in het Nederlands
  • Inlezen antwoorden van Testmij ging niet goed
  • Het klachtenoverzicht bij een test batterij was niet voor de juiste test

 

Release 3.2.15

 • Verbetering indicatie persoonlijkheidstoornis bij het VTCI rapport. Dit rapport bestaat sinds versie 3.0. Heeft u 3.0 en gebruikt u de VTCI dan upgraden!
 • Bij gebruik van testbatterijen op Internet upgraden. Het kon voorkomen dat de volgorde op internet onjuist was.
 • Bij de EPPS werkte de norm Vrouwen, opleiding Mavo IV en hoger, met leeftijd boven de 46 niet. (Er verscheen geen normering).
 • Typefouten bij het VKP rapport
 • Extra velden kunnen nu ook opgenomen worden in het rapport, bijvoorbeeld Adres, behandeltype, etc. U kunt de extra velden zelf definiëren
 • Het BSN wordt nu in het rapport vermeld.
 • Bij een testbatterij met de CERQ end de AGS treedt er een fout op in de tabel met normen. Dit komt omdat beide tests stanines gebruiken, maar verschillende norm teksten hebben per stanine.
 • Editen van velden in de vrije tekst gaf soms een crash
 • Sommige gebruikers konden de ROM rapportage niet vinden. Voor gerechtigde gebruikers wordt de ROM rapportage nu ook in het Raport menu opgenomen.
 • Als er een waarschuwing verschijnt dat de porteuille moet worden bijgevuld, dan kon een test niet meer op Internet gezet worden.

Release 3.2.14

 • Ondersteuning NEO-PI-R en NEO-FFI
 • Direct afnemen achter het scherm via Internet afname
 • Remote ondersteuning ingebouwd
 • Automatisch zetten van de juiste lokale permissies voor Windows 7 - het niet zetten van de juiste permissies kon leiden tot vreemd gedrag van de portefeuille.
 • Testbatterij van losse tests vereiste opnieuw inloggen tussen de afname van de tests

Release 3.1.12

 • Compatibel met Windows 7 Logo
 • Bij het klaarzetten van een test op Internet kan een andere testleider gekozen worden. Echter de email met de gereedmelding gaat toch naar de persoon die de test klaargezet heeft. Dit is nu opgelost.

Release 3.1.11

 • In de diagnose van de VKP en IPDE is een fout opgetreden in versie 3.1.6. Als u 3.1.6 of later heeft dient u deze versie te installeren om de fout te verhelpen. De gebruikers van 3.1.6 zijn via email gewaarschuwd.
 • Ondersteuning van een Datum Veld bij Extra velden. U kunt nu een of meer extra datum gegevens (bijvoorbeeld datum start behandeling) opnemen bij de cliënt in die exporteren voor SPSS.

Release 3.1.10

 • Ondersteuning van het selecteren van meerdere regels (met Shift en/of met Click). U kunt meerdere cliënten of tests tegelijkertijd klaarzetten of verwijderen. Selecteer meerdere cliënten en klik op klaarzetten. Nu kunt u dezelfde vragenlijst in een keer voor alle cliënten klaarzetten.
 • Betere navigatie bij verwijderen
 • Home en End toets voor springen naar respectievelijk de eerste en de laatste regel in het overzicht
 • BSN nummer opgenomen in het overzicht
 • U kunt nu ook zoeken naar een cliënt m.b.v. het BSN nummer
 • Bij het opstarten wordt automatisch krediet ingelezen als dat op internet beschikbaar is

Release 3.1.8

 • Een test assistent kan bij het op Internet zetten van de test nu kiezen wie de gereedmelding van Testmij krijgt.
 • (Professional:) Extra velden voor cliënt informatie kunnen nu naast een vrij tekst veld ook uit een keuze menu bestaan. Het keuze menu kan door de beheerder worden ingericht.
 • ROM rapportage kan nu ook op basis van een extra veld. U kunt bijvoorbeeld een extra veld inrichten met keuzes voor het behandel traject. U kunt dan een ROM rapportage opslitsen naar behandel traject.
 • VTCI header bij Sociaalgericht moet zijn Sociaalgericht (Verkort)
 • Na een upgrade van een oudere versie werkte de ROM rapportage niet. Neem contact op met Datec als u dit probleem heeft, u hoeft geen upgrade naar dit release te doen.

Release 3.1.6

 • Verbeterde hertest rapportage voor de individuele cliënt, waarbij ook informatie wordt gegeven over de norm verandering tussen de eerste meting en de volgende metingen.
 • Nieuw: ROM rapportage. De beheerder kan een rapport opstellen over de hele database voor iedere test. Als bijvoorbeeld de 4DKL of de CERQ voor iedere cliënt bij het begin en het eind van de behandeling is afgenomen dan kunt u een rapport opstellen waarin het behandel effect wordt weergegeven. Het rapport kan worden opgesplits naar geslacht, leeftijd categorie, opleiding, testleider (behandelaar) of andere groepen.
 • Nieuw: U kunt nu ook test batterijen via Internet afnemen. Specificeer bijvoorbeeld een test batterij klaar van bijvoorbeeld de VTCI en de 4DKL. U kunt die nu in één keer klaarzetten. De cliënt krijgt één email met een uitnodiging. De VTCI en de 4DKL worden dan direct achter elkaar afgenomen.
 • Via Eigenschappen Test, is het mogelijk de test afname datum te veranderen. Deze datum wordt nu ook in de naam in het test overzicht gezet.
 • Bij het afdrukken en afname achter de computer van de IPDE worden nu ook de item nummers getoond. Dit helpt om het juiste item nummer in de handleiding terug te vinden.
 • De knop Afname is bedoeld voor het snel afnemen van een test achter de computer. Als er meerdere tests zijn klaargezet, worden deze nu allemaal achter elkaar afgenomen.
 • Het invullen van een verkeerde leeftijd leidde tot fouten, dit wordt nu voorkomen.
 • Het aanmaken van een cliënt zonder enige data in te vullen wordt nu voorkomen.
 • Afhankelijk van de status van de windows update, kon het soms voorkomen dat een nieuw aangemaakte cliënt in de prullenbak verdween.
 •  Wanneer de prullenbak geleegd werd bleven de eerste keer nog een aantal cliënten in de prullenbak achter
 • Bij het herstellen van gegevens uit de prullenbak kon er een crash op treden
 • Bij de TCI Cooperatief werd de tekst niet getoond in het rapport als de Norm uitslag "Boven gemiddeld" is. Dit trad op sinds 3.0

Release 3.0.5

 • Nieuw: email rapport. De test assistent kan nu naast bekijken en afdrukken van een rapport ook kiezen voor het emailen van het rapport. Het rapport wordt dan naar de gewenste gebruiker gestuurd als bijlage.
 • In release 3 was het niet langer mogelijk de datum van de afname te zetten. Dit is nu weer mogelijk gemaakt.
 • Verbetering rapportage IPDE, VKP, VKPUK: rapport overzicht is beter leestbaar doordat de uitslag "niet bepaald" niet meer getoond wordt.
 • Na invullen P&P werd ten onrechte het symbool voor "gerapporteerd" getoond. Dit had geen invloed op de betaling voor de rapportage.
 • In cliënt overzicht mode (Cliënt, Toon alle...) werkte het klaarzetten van een test niet goed.
 • Run time fout bij Internet herhaal uitnodiging

Upgrade?

 • Als u van release 3.0 komt, doet dit release geen upgrade van de database.

Release 3.0

 • Internet en Intranet afname van tests
 • Cliënt gegevens kunnen worden geïmporteerd van andere applicaties (per cliënt, of meerdere tegelijk)
 • Bij import cliënt gegevens kunnen tests automatisch worden klaargezet (ook op Internet)
 • Nieuw modern uiterlijk
 • Burger Server Nummer veld bij cliënt
 • Handiger gebruik behandelplannen, de plannen worden nu meteen in de cliënt of test notitie gezet en kunnen daar worden gewijzigd
 • 4DKL depressie interpretatie is gewijzigd
 • 4DKL rapport toont nu de omrekening naar SCL-90 schaalscores
 • Gebruiksrapportage overzicht per test per half jaar is nu beschikbaar in de portefeuille (let op deze start te tellen vanaf installatie van release 3.0)
 • TCI rapport is verbeterd, betere teksten voor terugrapportage naar de cliënt. Verder een aanduiding van mogelijke persoonlijkheidsproblematiek.
 • TCI247: Volhardend schaal verwijderd, dit was verwarrend in combinatie met de VTCI Volhardend schaal die ook in de TCI247 zit.

Upgrade?

 • Dit release doet een upgrade van de database. Bij gebruik van Datec Score Manager in een netwerk moet de upgrade op alle aangesloten programma's worden uitgevoerd.
 • Gewijzigde test modules worden automatisch geladen de eerste keer dat u het programma start

Release 2.5 bouw 30

 • Sneller opstarten, vooral bij langzame netwerken.
 • Integratie van hulp programma's, zodat deze onder Citrix of Softgrid niet apart geactiveerd hoeven te worden.
 • Verbeteringen voor automatische import cliënt gegevens uit andere programma's
 • Verbeteringen voor automatische import van test resultaten uit andere programma's
 • Vinden van Afdeling werkte niet
 • 4DKL interpretatie Depressie is gewijzigd

Release 2.4 bouw 28

 • Nieuwe Light versie
 • Vereenvoudigde registratie (eerste maal)
 • Het programma stopt soms wanneer u op meerdere malen op de Vind knop drukt
 • Bij aanpassen test module (Professional) blokkeert de lijst met onderdelen als u een onderdeel helemaal onderaan of bovenaan de lijst zet.

Release 2.4 Bouw 27

 • De auteur van de 4DKL heeft een algoritme opgegeven om de uitslag te controleren. Het rapport waarschuwt nu als de distress score abnormaal laag is ten opzichte van de andere scores.
 • Nieuwe Light versie
 • Vereenvoudigde registratie (eerste maal)
 • Onder sommige complexe omstandigheden stopte de NormWizard (Professional)

Release 2.3 Bouw 26

 • Test Hertest volgorde in EPPS en GEPPS verbeterd
 • Engelse test modules hebben nu het Engelse rapport als standaard rapport
 • Eenvoudigere logging van fouten, om sneller de oorzaak van eventuele problemen op te zoeken
 • Missings kregen 0 score in de CERQ, in plaats van de gemiddelde score van de schaal
 • Compacten van de database werkte niet vanuit het menu
 • SPPS export (professional versie) exporteerde niet alle variabelen

Release 2.3 Bouw 25

 • Test Hertest volgorde in EPPS en GEPPS verbeterd
 • Engelse test modules hebben nu het Engelse rapport als standaard rapport
 • Eenvoudigere logging van fouten, om sneller de oorzaak van eventuele problemen op te zoeken

Release 2.2 Bouw 24

 • Support EPPS en GEPPS.
 • Engelstalige rapporten bij de VKPUK, TCIUS en CERQUK (naast de Nederlandstalige rapporten)
 • Eenvoudigere logging van fouten, om sneller de oorzaak van eventuele problemen op te zoeken
 • Spelling welkomstscherm
 • Bij aanmaken nieuwe cliënt, afbreken gaf EOF fout als daarna een rapport werd opgevraagd.

Release 2.2 Bouw 23

 • Verbeterde tussentijdse gebruiksrapportage voor afdracht auteursrechten door Datec.
 • Programma checked 1x per maand automatisch of er een nieuwe versie beschikbaar is.
 • "Zelftest" mode naam veranderd in "Toegang tot eigen rapporten", deze gebruiker heeft nu alle normale programma rechten (P&P en afdrukken), maar mag alleen eigen rapporten inzien.
 • Andere gebruikersrechten toelichting veranderd, noemt nu ook de afdeling waarvan de rapporten gezien mogen worden.
 • De P&P functie bewaarde de wijzigingen in de schaal Volhardend van de VTCI niet goed.
 • Cliënt raakte kwijt als je via het menu een cliënt klaarzet, daarna afbreekt, en daarna de cliënt klaarzet met behulp van de knop in de knoppenbalk.
 • Vanaf versie 2.2 werkte het tonen van een rapport in het overzicht van gevonden tests niet

Release 2.1 Bouw 21

 • Ondersteuning geboortedatum. Wanneer u de geboortedatum invult wordt de leeftijd berekend op de dag van de afname van de test.
 • Ondersteuning optie overslaan items bij wegschrijven naar tekst bestand

Release 2.1 Bouw 18

 • Registreren en krediet bestellen via Internet. U hoeft niet meer te emailen. Het bestellen van o.a. krediet is nu supereenvoudig geworden.
 • Expliciet vragen van licentie verlenging in de order wizard
 • Verbetering exportering SPSS data
 • Professional: zetten standaard waarden bij test batterijen werkte niet altijd goed
 • Professional: Bij verwijderen rapport onderdelen in Professional blijft het programma onder sommige omstandigheden hangen.
 • Onder sommige omstandigheden moet een gebruikerswachtwoord twee keer worden ingegeven worden. (De eerste keer wordt het niet geaccepteerd)
 • Bij versies die opgewaardeerd zijn vanaf versie 1 lukt het niet om afdelingen toe te voegen.
 • Na het draaien van WalletReset (bij verhuizen van de databases naar een andere computer) treedt een runtime error op bij het online afnemen van de vragenlijst.
 • 4DKL schaalnamen bij overzicht vragen werden verkeerd weergegeven
 • Vraag 4 van de AGS was ten onrechte omgepoold.

Release 2.1 Bouw 17

 • Introductie van AGS Test Module
 • Nieuwe help met 2.1 (wat is nieuw) en bechrijving Internet registratie.
 • Rapportage Groepen in SPSS (Professional)
 • 4DKL spelfout (Voortdurend)
 • Opmaak tekst bij afdrukken test (Antwoordmogelijkheden en spatie achter =)
 • CERQ lettergrootte en regelafstand van afdrukken test
 • CERQUK lettergrootte en regelafstand van afdrukken test
 • Automatisch laden van test module bij verandering test module
 • Tekst "Items" veranderd in "Vragen" in algemene deel rapport
 • Waarschuwing als er extra licenties besteld worden

Release 2.1 Bouw 16

 • Fout melding "Null Value not allowed"

Release 2.1 Bouw 15

 • Bij de TCI worden schalen en subschalen van items niet in de pop-up getoond in P&P mode.
 • Bij het wegschrijven naar een ascii bestand (professional versie) treedt een run-time error op.
 • In Find mode is het niet mogelijk om een test af te nemen.
 • (Professional) Bij het toevoegen of verwijderen van een behandel plan wordt de lijst met behandelplannen niet direct goed bijgewerkt.
 • Bij het bijwerken van gegevens van een cliënt worden niet altijd alle regels van de cliënt op het scherm bijgewerkt (wel in de database).
 • (Professional) bij het wegschrijven van een tekst bestand worden nu ook niet afgemaakte tests weggeschreven. De parameter 'fin" bevat 0 (niet afgemaakt) en 1 (afgemaakt).
 • Het is nu mogelijk tot €600 krediet te bestellen.

Release 2.1 Bouw 14

 • In Find mode is het niet mogelijk om een test af te nemen.
 • (Professional) Bij het toevoegen of verwijderen van een behandel plan wordt de lijst met behandelplannen niet direct goed bijgewerkt.
 • Bij het bijwerken van gegevens van een cliënt worden niet altijd alle regels van de cliënt op het scherm bijgewerkt (wel in de database).
 • Versie 2.1.14 werkt alleen als u Administratie rechten heeft. Als gebruiker zonder administratie rechten krijgt u een fout melding: "U heeft MDAC 2.7 of hoger nodig."
 • Als de velden in de Bestel Wizard langer dan 50 tekens lang zijn krijgt u een run time fout.

Release 2.0 Bouw 10

 • Professional: zetten standaard waarden bij test batterijen werkte niet altijd goed
 • Na het draaien van WalletReset (bij verhuizen van de databases naar een andere computer) treedt een runtime error op bij het online afnemen van de vragenlijst.
 • Icon Datec Score Manager was onjuist

Release 2.0 Bouw 9

 • Nieuwe normgroep TKL: Normgroep Bevolking (n=461) (vervangt voorlopige normgroep)
 • Nieuwe normgroep 4DKL: extra normgroep Hartpatiënten
 • Bij afdrukken tests krijgt u nu bij alle tests een pagina biografische gegevens.
 • De instructie (online afname) kan nu beter met het toetsenbord worden afgesloten
 • Bij versies die opgewaardeerd zijn vanaf versie 1 lukt het niet om afdelingen toe te voegen.
 • Verbetering IPDE Associaal score en dimensionele score
 • VKP scoring verbetering: Schizoid telde criterium 2 niet mee
 • Als de combinatie gebruikersnaam/computernaam erg lang was kon leiden tot "Test sessie in gebruik" fout.
 • De dynamisch berekende groepsnorm in de Professional versie werkte niet.
 • Diverse kleine bugs

Release 2.0 Bouw 7

 • Nieuw rapport VKP: betere aanduiding clusters
 • Nieuw: ondersteuning Engelse versies 4DKL, VKP, TCI en CERQ. De online afname van de Engelse tests is zelf ook volledig in het Engels. U kunt ook de Engelse tests afdrukken voor schriftelijk gebruik (Niet in Light Modules). De rapportage is in het Nederlands. U kunt de Engelse tests altijd online afnemen (gebruik Light Module), zonder dat u de test module hoef aan te schaffen. U hoeft alleen de test te laden.
 • Wanneer u bestanden plaatst in de Tests directory kunt u een Multiple Step Error krijgen. Plaats geen bestanden in de Tests directory. In deze versie wordt geen Multiple Step Error meer veroorzaakt
 • VKP veranderingen: ICD F60.31 Borderline Criteria is een hulp schaal, de diagnose wordt nu op "Niet Bepaald" gezet, om verwarring te voorkomen. ICD F60.30 Impuslieve Type werd niet weergegeven in de grafiek. DSM 301.83 naam is veranderd in "Borderline" (van "Borderline Type")

Release 2.0 Bouw 5

 • Het P&P scherm slaat de wijzigingen niet op, waardoor de afdrukken van het rapport niet mogelijk is.

Release 2.0 Bouw 4

 • Na online afname was met een bepaalde toetsvolgorde inloggen mogelijk zonder wachtwoord. Het bekijken van rapporten van cliënten is dan niet mogelijk, dit gaf een run-time error. Het inloggen zonder wachtwoord is nu niet meer mogelijk.
 • Wanneer bij het klaarzetten van een test de datum test sessie wordt verwijderd door het vinkje van de datum weg te halen, kon deze test sessie niet gebruikt worden, gebruik gaf een run-time error.
 • Fout bij RAAM integratie. Bij importeren van cliënt gegevens uit RAAM kreeg u de melding dat de gegevens al door een ander werden bewerkt. De gegevens worden niet geïmporteerd.
 • Wanneer de computernaam erg lang is kon dit leiden tot een run time error (computernaam samen met loginnaam meer dan 30 tekens)
 • TKL grafiek had de norm range verschoven (de score zelf was wel goed)
 • Verbeterde afhandeling van de datum/tijd laatste wijziging
 • Wanneer de laatste cliënt wijziging een datum in de toekomst had (door verzetten PC datum), dan werd de score niet opnieuw berekend bij wijziging van de antwoorden
 • Kleine tekst/layout wijzigingen in de 4DKL en CERQ
 • Verbeteringen in de rapporten bij test batterijen (Professional).
 • In sommige gevallen kon het rapport blijven hangen of werd het niet getoond.
 • Het menu item Bestand, Selecteer Database is verwijderd.

Release 2.0 Bouw 3

 • Menu Test, Bewerken gaf afdrukken i.p.v. bewerken in Microsoft Word.
 • De naam van de cliënt ontbrak in de titel van het rapport, indien er geen cliënt nummer was opgegeven
 • De lettergrootte van de rapporten en behandelplannen zijn terug gezet naar font grootte 9, zoals in Datec Score Manager V1.0
 • Bij importeren van een rapport in Word was de paginagrootte verkeerd (Letter ipv A4) waardoor de paginering niet klopte
 • Toevoeging menu item Hulp, Datec Score Manager Updates Zoeken...