sq-48 ROM vragenlijst

De SQ-48 kan gebruikt worden voor het meten van de behandeluitkomst bij patiënten door middel van het doen van een voor- en nameting. In ons rapport geven we feedback over de ontwikkeling van de behandeling bij iedere meting.

De SQ-48 kan gebruikt worden om een algemene psychopatologie (angst, depressie, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, aggressie, cognitieve klachten) te meten. Er zijn twee extra schalen Vitaliteit en Werk. Deze schalen worden wel terug gerapporteerd, maar niet gescoord.

 

Auteurs

Nederlandse vertaling: Kim de Jong, M. Annet Nugter, Michael J. Lambert,  Gary M. Burlingame

Beschikbaarheid

Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

Doel SQ-48

De SQ-48 kan gebruikt worden om een algemene psychopatologie (angst, depressie, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, aggressie, cognitieve klachten) te meten. Er zijn twee extra schalen Vitaliteit en Werk. Deze schalen worden wel terug gerapporteerd, maar niet gescoord, en niet doorgeleverd aan de SVR bij de benchmark.

Doelgroep

De SQ kan gebruikt worden voor het meten van de behandeluitkomst bij patiënten door middel van het doen van een voor- en nameting. Deze scores kunnen zowel op individueel niveau als op geaggregeerd niveau gebruikt worden.

ROMmen

De SQ-48 kan gebruikt worden voor ROMmen met Testmij Online. Iedere keer dat je een SQ-48 voor een cliënt klaar zet vul je het BSN nummer van de cliënt in. Dat is alles. De cliënt vult de lijst in bij jou op de praktijk, of met een link via email, thuis of onderweg.

Wij sturen de verplichte gepseudonimiseerde data (zonder naam en met anoniem gemaakte BSN) naar de SVR. Daar wordt het via de BSN gekoppeld met je EPD data. Je hoeft hier niets voor te doen.

Schalen

Vijandigheid

In de schaal voor hostiliteit zijn opgenomen symptomen die duiden op boosheid of vijandigheid. Het gaat hierbij om zowel gedachten (je ergeren), als gevoelens (de aandrang te slaan) en gedragingen (woede-uitbarstingen en snel ruzie krijgen).

Agorafobie

In deze subschaal worden de symptomen gemeten die vallen onder agorafobie (pleinvrees).

Angst

De angstschaal omvat de symptomen van de gegeneraliseerde angststoornis zoals zenuwachtigheid, beverigheid, rusteloos, gespannen, opgefokt.

Cognitieve klachten

De cognitieve problemen schaal meet de algemeen cognitieve (denken) verstoringen, zoals bijvoorbeeld moeite met onthouden, traagheid en moeite met concentreren.

Depressie

In deze schaal zijn de verschillende symptomen van depressie opgenomen, zoals suïcidaliteit, negatief affect (hopeloos, somber) en anhedonie (interesseverlies).

Somatische klachten

Het gaat in de subschaal somatische klachten om lichamelijke symptomen zoals die kunnen optreden bij somatische aandoeningen, maar ook de lichamelijke verschijnselen die optreden wanneer men erg angstig is. Deze verschijnselen hebben mogelijk een psychogene oorsprong, maar een lichamelijke aandoening is ook niet uitgesloten.

Sociale fobie

Deze schaal meet de symptomen die meestal voorkomen bij patiënten met sociale angst, zoals erg verlegen zijn, het gevoel minderwaardig te zijn, te zeer bewust van eigen functioneren en falen en angst voor de beoordeling door anderen.

Vitaliteit

Vitaliteit en optimisme zijn niet eenvoudigweg de inverse van depressie, maar een deels onafhankelijke dimensie. Door deze schaal kan er ingang komen om specifiek ook
aandacht te besteden aan het bekrachtigen van de positieve psychologische kenmerken
van een patiënt.

Werk en/of studie

Deze items gaan over werk- of studie-gerelateerde symptomen, die kunnen duiden op stress veroorzaakt door werk en studie. Deze symptomen zijn sterk gerelateerd aan vermoeidheid en burnout, maar ook aan stress-gerelateerde stoornissen als angst en depressieve stoornissen. Deze totaal score kan een indicatie geven dat er een oorzakelijk verband is met te hoge werk- of studiedruk.

Afname

Computer score. De afnameduur is 5-10 minuten. Niet schriftelijk beschikbaar.

Rapport

In Testmij Online en Datec Score Manager leveren we een uitgebreid rapport, met vergelijking van de huidige uitkomst met de vorige rapportage. En een interpretatie van de schaal uitkomst in begrijpelijke taal, ook voor de cliënt. Het rapport is beschikbaar in PDF en Word. Klik hier voor een voorbeeld rapport.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage.