Hieronder een voorbeeld rapport van de SQ-48, zoals opgesteld door Datec Testmij Online, aan de hand van een fictief ingevulde SQ-48 Vragenlijst. In de grafieken zie je het verloop van de score tijdens de behandeling (hier lekker snel, 1,1 week).

Overzicht rapport SQ48 voor Janette Hoe

Janette Hoe kwam op 23-11-2017 voor een onderzoek. Zij is 17 jaar oud. Alle 48 vragen zijn beantwoord.

SQ48 met norm groep Grens Score, tabel Grens Score

Schaal

Score

Grensscore

Grens Verschil

Grens

Vijandigheid

4

6

-2

Normaal

Agorafobie

2

3

-1

Normaal

Angst

2

12

-10

Normaal

Cognitieve klachten

1

12

-11

Normaal

Depressie

2

9

-7

Normaal

Somatische klachten

6

9

-3

Normaal

Sociale fobie

5

10

-5

Normaal

Totaal

22

 

 

 

Vitaliteit / optimisme

12

9

3

Normaal

Werk / studie

4

 

 

 

 

 

Outcome Monitoring SQ48

Score verloop

Schaal

8-8-2017

23-11-2017

Vijandigheid

8

4

Agorafobie

8

2

Angst

12

2

Cognitieve klachten

11

1

Depressie

12

2

Somatische klachten

14

6

Sociale fobie

10

5

Totaal

75

22

Vitaliteit / optimisme

6

12

Werk / studie

10

4

 

Grens verloop

Schaal

8-8-2017

23-11-2017

Vijandigheid

Klinisch

Normaal

Agorafobie

Klinisch

Normaal

Angst

Klinisch

Normaal

Cognitieve klachten

Normaal

Normaal

Depressie

Klinisch

Normaal

Somatische klachten

Klinisch

Normaal

Sociale fobie

Klinisch

Normaal

Totaal

 

 

Vitaliteit / optimisme

Klinisch

Normaal

Werk / studie

 

 

 

SQ48 Persoonlijke uitleg

De SQ-48 bestaat uit 48 items en is in 2011 ontworpen door de afdeling psychiatrie van het LUMC om algemene psychopathologie (angst, depressie, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, agressie, cognitieve klachten) te meten. Daarnaast desgewenst tevens functioneren: werk en vitaliteit.

Vijandigheid

In de schaal voor hostiliteit zijn opgenomen symptomen die duiden op boosheid of vijandigheid. Het gaat hierbij om zowel gedachten (je ergeren), als gevoelens (de aandrang te slaan) en gedragingen (woede-uitbarstingen en snel ruzie krijgen).

Uw score op deze schaal is 4, dat is normaal. Een score tot 5 is normaal, daarboven wordt klinisch genoemd. Uw score is veranderd van 8 naar 4 en dus lager dan de eerste afname.

Agorafobie

In deze subschaal worden de symptomen gemeten die vallen onder agorafobie (pleinvrees).

Uw score op deze schaal is 2, dat is normaal. Een score tot 2 is normaal, daarboven wordt klinisch genoemd. Uw score is veranderd van 8 naar 2 en dus lager dan de eerste afname.

Angst

De angstschaal omvat de symptomen van de gegeneraliseerde angststoornis zoals zenuwachtigheid, beverigheid, rusteloos, gespannen, opgefokt.

Uw score op deze schaal is 2, dat is normaal. Een score tot 11 is normaal, daarboven wordt klinisch genoemd. Uw score is veranderd van 12 naar 2 en dus lager dan de eerste afname.

Cognitieve klachten

De cognitieve problemen schaal meet de algemeen cognitieve (denken) verstoringen, zoals bijvoorbeeld moeite met onthouden, traagheid en moeite met concentreren.

Uw score op deze schaal is 1, dat is normaal. Een score tot  11 is normaal, daarboven wordt klinisch genoemd. Uw score is veranderd van 11 naar 1 en dus lager dan de eerste afname.

Depressie

In deze schaal zijn de verschillende symptomen van depressie opgenomen, zoals suïcidaliteit, negatief affect (hopeloos, somber) en anhedonie (interesseverlies).

Uw score op deze schaal is 2, dat is normaal. Een score tot 8 is normaal, daarboven wordt klinisch genoemd. Uw score is veranderd van 12 naar 2 en dus lager dan de eerste afname.

Somatische klachten

Het gaat in de subschaal somatische klachten om lichamelijke symptomen zoals die kunnen optreden bij somatische aandoeningen, maar ook de lichamelijke verschijnselen die optreden wanneer men erg angstig is. Deze verschijnselen hebben mogelijk een psychogene oorsprong, maar een lichamelijke aandoening is ook niet uitgesloten.

Uw score op deze schaal is 6, dat is normaal. Een score tot  8 is normaal, daarboven wordt klinisch genoemd. Uw score is veranderd van 14 naar 6 en dus lager dan de eerste afname.

Sociale fobie

Deze schaal meet de symptomen die meestal voorkomen bij patiënten met sociale angst, zoals erg verlegen zijn, het gevoel minderwaardig te zijn, te zeer bewust van eigen functioneren en falen en angst voor de beoordeling door anderen.

Uw score op deze schaal is 5, dat is normaal. Een score tot 9 is normaal, daarboven wordt klinisch genoemd. Uw score is veranderd van 10 naar 5 en dus lager dan de eerste afname.

Vitaliteit

Vitaliteit en optimisme zijn niet eenvoudigweg de inverse van depressie, maar een deels onafhankelijke dimensie.

Uw score op deze schaal is 12, dat is normaal. Een score tot 8 wordt klinisch genoemd, een score daarboven is normaal. Uw score is veranderd van 6 naar 12 en dus hoger dan de eerste afname. Een goede vitaliteit kan helpen bij het oplossen van klachten.Uw score op deze schaal is 4. In het overzicht van vragen kunt u de vragen zien waarop u heeft aangegeven dat dit soms of vaker speelde.

SQ48 overzicht klachten die Soms of vaker voorkomen.

Hieronder ziet u de vragen waar u op aangegeven heeft dat u klachten heeft. De vragen zijn gerangschikt naar schaal van de SQ48. De vragen over vitaliteit worden gerapporteerd als u aangeeft dat u ze weinig ervaart.

 

 

Somatische klachten

 

 

26

Ik trilde of beefde.

 

Soms

 

 

 

 

 

Sociale fobie

 

 

23

Ik kon moeilijk voor mijn mening uitkomen.

 

Soms

 

Werk / studie

 

 

9

Ik voelde stress op mijn werk of studie.

 

Soms

 

 

 

 

Vitaliteit

De vragen over vitaliteit worden gerapporteerd als u aangegeven heeft dat u ze soms of minder ervaart.

 

37

Ik had interesse in dingen.

 

Nooit