TCI Rapport

Hieronder zie je een voorbeeld rapport van de  TCI op basis van fictieve data.

Onderzoek van Janine Mex, Nr = 1234

Janine Mex kwam op 10-4-2009 voor een onderzoek. Janine Mex heeft de TCI240 test uitgevoerd. Zij heeft LTS/LBO/Mavo/VMBO (of gelijkwaardig) als hoogst genoten opleiding. Zij is 24 jaar oud.

Alle 240 vragen zijn beantwoord.

Overzicht rapport TCI

TCI met norm groep Bevolking M/V/T

 

Schaal

Score

Norm

Norm Sectie

 

Prikkelzoekend

9

Laag

V

 

 

Ontdekkingsdrang

3

Laag

V

 

 

Impulsief

2

Beneden gemiddeld

V

 

 

Extravagant

2

Laag

V

 

 

Wanordelijk

2

Gemiddeld

V

 

Leedvermijdend

27

Hoog

V

 

 

Dwangmatig-piekerend

8

Hoog

V

 

 

Onzekerheidsangst

7

Hoog

V

 

 

Verlegen

8

Hoog

V

 

 

Kwetsbaar

4

Gemiddeld

V

 

Sociaalgericht

13

Laag

V

 

 

Sentimenteel

5

Laag

V

 

 

Intimiteit

3

Beneden gemiddeld

V

 

 

Afhankelijk

5

Gemiddeld

V

 

Volhardend

5

Gemiddeld

V

 

Zelfsturend

29

Beneden gemiddeld

V

 

 

Verantwoordelijk

5

Gemiddeld

V

 

 

Doelbewust

5

Gemiddeld

V

 

 

Vindingrijk

3

Gemiddeld

V

 

 

Positief-zelfbeeld

7

Gemiddeld

V

 

 

Goede-gewoontes

9

Gemiddeld

V

 

Coöperatief

35

Gemiddeld

V

 

 

Tolerant

7

Gemiddeld

V

 

 

Empatisch

5

Gemiddeld

V

 

 

Behulpzaam

6

Gemiddeld

V

 

 

Vergevingsgezind

8

Gemiddeld

V

 

 

Gewetensvol

9

Hoog

V

 

Zelftranscedent

11

Gemiddeld

V

 

 

Zelfverliezend

3

Gemiddeld

V

 

 

Natuurgericht

2

Gemiddeld

V

 

 

Magisch-denken

6

Gemiddeld

V

 


 

Relatieve score vs norm groepen (TCI)

TCI met norm groep Bevolking M/V/T

 

TCI Persoonlijke uitleg

 

Prikkelzoekend

Janine Mex heeft een lage score op Prikkelzoekend. Mensen met een lage score op Prikkelzoekend zijn vaak onverschillig, gelijkmatig en gereserveerd en verder stoïcijns, beschouwend, systematisch en netjes. Ze zijn niet snel enthousiast en zijn tolerant voor routine.

Zij heeft een lage score op de Ontdekkingsdrang sub-schaal. Individuen met lage scores op de Ontdekkingsdrang sub-schaal hebben weinig of geen behoefte aan nieuwe prikkels. Zij ontlenen geen speciale bevrediging aan ontdekkingen en als consequentie hiervan geven ze de voorkeur aan bekende plaatsen, mensen en situaties. Zij hebben moeite om mee te gaan in nieuwe ideeën en activiteiten. Daarom eisen ze gewoonlijk goede en praktische redenen voordat zij bereid zijn iets te veranderen in de manier waarop zij dingen doen. Deze mensen worden soms als conventioneel beschreven. Zij zijn zelden verveeld en hebben de neiging vast te houden aan bekende gewoontes 'oude vertrouwde' routines zelfs als er nieuwe en betere manieren zijn om iets te doen.

Zij heeft een beneden gemiddelde score op de Impulsief sub-schaal. Mensen die laag scoorders op de Impulsief sub-schaal worden beschreven als bedachtzaam. Zij reageren zelden op vermoeden of intuïtie.Zij zijn eerder analyserend en vereisen gedetailleerde informatie voor ze een beslissing nemen of ergens een mening over vormen. Deze individuen breken zelden de regels.Ze zijn niet gemakkelijk afgeleid en kunnen zich voor lange tijd op iets blijven richten.

Zij heeft een lage score op de Extravagant sub-schaal. Individuen die laag op de Extravagant sub-schaal scoren worden daarentegen als gereserveerd, gecontroleerd en vol restricties beschreven. Deze mensen verspillen geen geld, energie en gevoelens. Zij komen op andere over als zuinig en gierig omdat ze moeilijk geld aan iets willen uitgeven of en ook niet graag iets weggooien.

Zij heeft een gemiddelde score op de Wanordelijk sub-schaal. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn redelijk geduldig en streven naar een optimale balans tussen orde en vrijheid.

 

Leedvermijdend

De score voor Leedvermijdend van Janine Mex is hoog. Mensen met een hoge score op Leedvermijdend zijn voorzichtig, oplettend, angstig, gespannen, nerveus, timide, wantrouwend, ontmoedigd, onzeker, passief, negatief of pessimistisch in situaties waar andere zich geen zorgen maken. Deze individuen zijn vaak verlegen en geremd in de meeste sociale omstandigheden. Ze hebben vaak weinig energie, en zijn chronisch moe of makkelijk vermoeid. Als gevolg daarvan, hebben ze meer ondersteuning en aanmoediging nodig dan de meest mensen en zijn ongewoon gevoelig voor kritiek en bestraffing. De voordelen van hoge scores op Leedvermijdend zijn de grotere zorg en oplettendheid voor mogelijk gevaar, wat leidt tot zorgvuldige planning om gevaar te vermijden. De nadelen treden op wanneer gevaar niet waarschijnlijk is maar toch wordt verwacht: met pessimisme of remmingen tot gevolg en onnodige zorgen.

Haar score voor de sub-schaal Dwangmatig-piekerend is hoog. Hoog scoorders op de Dwangmatig-piekerend sub-schaal laten gedrag op twee gebieden zien. Als eerste zijn deze mensen pessimistische piekeraars die neigen ongevallen of mislukkingen te verwachten. Deze neiging komt vooral aan het licht in gevaarlijke, onbekende of realistisch moeilijke situaties. Echter, het komt ook bij ongevaarlijke situaties, en zelfs in geruststellende en ondersteunde omstandigheden. Ten tweede hebben deze mensen moeite om zich over vernederende ervaringen of situatie waarin ze in verlegenheid zijn gebracht heen te zetten. Zij piekeren gedurende lange tijd over deze ervaringen.

Op de sub-schaal Onzekerheidsangst heeft zij een hoge score. Individuen die hoog op deze sub-schaal scoren kunnen onzekerheid of onbekende en mogelijk gevaarlijke situaties niet goed aan. Zij zijn vaak gespannen en angstig in onbekende of onzekere situaties, zelfs als er weinig reden is om zich zorgen te maken. Als gevolg hiervan nemen ze zelden risico's, hebben moeite om veranderingen in hun routine aan te brengen en geven er de voorkeur aan stil te zitten en niets te doen.

Haar score voor de sub-schaal Verlegen is hoog. Individuen die hoog op deze sub-schaal scoren worden beschreven als niet assertief en verlegen in de meeste sociale situaties. Zij vermijden vaak bewust om andere mensen te ontmoeten omdat ze het zelfvertrouwen missen bij mensen die ze niet goed kennen. Ze zijn niet bereid om met onbekende mensen om te gaan tenzij er een sterke garantie is dat ze geaccepteerd zullen worden. In het algemeen wordt ieder door hen genomen initiatief gemakkelijk verstoord door onbekende mensen of situaties.

Haar score voor de sub-schaal Kwetsbaar is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal hebben een normale hoeveelheid energie en hebben een gemiddelde tijd nodig om van kleine kwaaltjes of stress te herstellen.

 

Sociaalgericht

De score voor Sociaalgericht van Janine Mex is laag. Individuen met een lage Sociaalgerichte score worden vaak beschreven als praktisch, realistisch, koud en sociaal ongevoelig. Ze zijn tevreden als ze alleen zijn en nemen zelden het initiatief om een gesprek met anderen aan te gaan. Eerder geven ze er de voorkeur aan om afstand te houden en kenmerkend is dat zij moeilijkheden ondervinden om iets gemeenschappelijks met iemand te vinden. Een voordeel van een lage Sociaalgericht score is de onafhankelijkheid voor sentimentele overwegingen wat zorgt voor praktische en objectieve gezichtspunten die niet geromantiseerd worden door ijdele hoop of pogingen om andere een plezier te doen. Hun afwijzen van sociale contacten kan ook een nadeel zijn wanneer gebrek aan gevoel bij sociale contacten het vormen van voordelige sociale banden in de weg staat. Ongevoeligheid voor sociale signalen resulteert in een egocentrische interpretatie van gebeurtenissen die niet overeenstemt met de gevoelens van andere mensen of die niet gebaseerd is op een volledig begrijpen van het gezichtspunt van andere mensen.

Haar score voor de sub-schaal Sentimenteel is laag. Individuen met een lage score op de Sentimenteel sub-schaal worden beschreven als praktisch. Zij zijn realistisch en afstandelijk. Zij worden zelden geraakt door sentimentele uitingen en maken op anderen de indruk onaangepast, koud of gereserveerd te zijn. Deze individuen vinden bijvoorbeeld droevige liedjes en films nogal saai. Ze zijn ongevoelig voor de gevoelens van anderen, waardoor ze moeilijk tot een goede sociale verstandhouding komen

Haar score voor de sub-schaal Intimiteit is beneden gemiddeld. Laag scoorders op de Intimiteit sub-schaal laten een meer of minder uitgesproken afstandelijkheid zien en hebben weinig belangstelling voor sociale relaties. Zij geven de voorkeur aan privacy boven intimiteit en zij beschrijven zich vaak als onafhankelijk. Kenmerkend voor deze individuen is dat ze hun intieme gevoelens niet met anderen delen. Zij maken de indruk op anderen vervreemd en afstandelijk te zijn en van 'einzelgangers', die gewoonlijk ongevoelig voor afwijzingen en vernederingen zijn.

Haar score voor de sub-schaal Afhankelijk is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal waarderen steun van anderen, maar zijn hier niet van afhankelijk.

 

Volhardend

De score van Janine Mex voor Volhardend is gemiddeld.

Mensen met een gemiddelde score op Volhardend zijn in staat een taak enige tijd vol te houden, ook als het niet snel resultaat geeft. Als ze zien dat het geen zin heeft zijn ze in staat om op een andere strategie over te gaan. Ze werken op een gemiddeld niveau en met gemiddelde ambitie. Indien de beloning voor hun inspanning duidelijk is, zullen deze mensen goed op beloningen reageren.

 

Zelfsturend

Haar score voor Zelfsturend is beneden gemiddeld. Individuen met een lage Zelfsturend score worden beschreven als onvolwassen, zwak, fragiel, destructief, niet effectief, onverantwoordelijk, onbetrouwbaar en slecht geïntegreerd als ze zich niet conformeren aan de richting van een volwassen leider. Zij worden door clinici vaak beschreven als onvolwassen of in het bezit van een persoonlijkheidsstoornis. Het lijkt of het hun ontbreekt aan een innerlijk organisatie principes, wat maakt dat niet ze in staat zijn om bepaald zinvolle doelen na te streven. In plaats daarvan ervaren ze vele minder belangrijke, korte termijn en vaak afzonderlijke motieven, waarvan geen enkel kan zich ontwikkelen tot aan een punt van langdurig en persoonlijk belang en realisatie. Met andere woorden: hun gedrag wordt eerder overheerst door reactie op aanmoediging en druk van omstandigheden buiten hun zelf eerder dan door hun eigen persoonlijke doelen en waarden. Zulke conformerende reacties zijn op zijn minst tijdelijk voordelig in sommige sociale groepssituaties in welke de doelen en waarden van anderen nog verworven moeten worden zoals tijdens de jeugd, immigratie in een nieuwe cultuur of bij nieuwe leden van een cult. Een lage Zelfsturend score is echter nooit voordelig voor personen waarvan verwacht wordt dat ze hun eigen leven inrichten, of het leven van andere richting geven, zoals bij ouders en sociale leiders.

Haar score voor de sub-schaal Verantwoordelijk is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal vinden dat hun gedrag soms bepaald wordt door eigen keuzes, maar kan ook beïnvloed worden door omstandigheden van buitenaf. Zij zijn alleen bereid verantwoording te nemen voor hun eigen keuzes.

Haar score voor de sub-schaal Doelbewust is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn meestal in staat om voldoening uit te stellen om hun doelen te bereiken, maar reageren soms ook impulsief en kunnen dan lange termijn doelen niet bereiken.

Haar score voor de sub-schaal Vindingrijk is gemiddeld. Mensen met gemiddelde scores op deze sub-schaal zijn redelijk productief en zijn zelfstandig in staat problemen op te lossen. Voor complexe problemen gaan ze te rade bij meer creatieve personen.

Haar score voor de sub-schaal Positief-zelfbeeld is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn redelijk zelfverzekerd en kunnen over het algemeen zichzelf zijn. Zij accepteren hun beperkingen niet altijd even goed.

Haar score voor de sub-schaal Goede-gewoontes is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal hebben een aantal goede gewoontes ontwikkeld in overeenstemming met hun lange termijn doelen en waardes. Sommige slechte gewoontes kunnen moeilijk af te leren zijn. Soms reageren deze mensen impulsief of op basis van voorbijgaande overtuigingen, zonder rekening te houden met hun lange termijn doelen en waardes.

 

Coöperatief

De score van Janine Mex is gemiddeld voor Coöperatief. Mensen met een gemiddelde score op deze schaal zijn bereid met anderen samen te werken. Ze hebben soms wel moeite om zich in te leven in de voorkeuren en behoeftes van anderen.

Haar score voor de sub-schaal Tolerant is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal accepteren anderen in het algemeen zoals ze zijn, maar hebben daar meer moeite mee naarmate de verschillen in gedrag, ethiek, meningen, waarden en uiterlijk groter worden.

Haar score voor de sub-schaal Empatisch is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn in het algemeen in staat de gevoelens van anderen aan te voelen, maar zijn niet altijd in staat die volledig te begrijpen en te respecteren.

Haar score voor de sub-schaal Behulpzaam is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn bereid anderen te helpen en met hun samen te werken, maar willen wel dat dit van twee kanten komt.

Haar score voor de sub-schaal Vergevingsgezind is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal kunnen beledigingen van anderen of oneerlijke behandeling op den duur vergeven, maar zullen wel hun gram halen als ze slecht behandeld zijn.

Haar score voor de sub-schaal Gewetensvol is hoog. Individuen die hoog scoren op de sub-schaal van Gewetensvol worden beschreven als oprechte, gewetensvolle en eerlijke personen die andere altijd eerlijk behandelen. In andere woorden, deze personen hebben stabiele ethische principes en morele gedragingen geïntegreerd in zowel hun zakelijke als hun sociale als interpersoonlijke relaties. Het is opmerkingswaardig dat zulke ethische gebruiken een component zijn van de schaal Coöperatief, eerder dan dat ze gerelateerd zijn aan Zelftranscendent of spiritualiteit; scores op deze schaal zijn gecorreleerd met andere subschalen van de schaal Coöperatief en niet met de Zelftranscendent schaal.

 

Zelftranscedent

De score voor Zelftranscedent van Janine Mex is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze schaal hebben een voorkeur voor activiteiten waarvan zij de uitkomst weten of kunnen beïnvloeden boven situaties waarbij onzekerheid en verrassingen kunnen optreden. Zij kunnen tevreden zijn met wat ze hebben.

Haar score voor de sub-schaal Zelfverliezend is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score of deze sub-schaal kunnen diep ontroerd worden door kunst of schoonheid zonder zichzelf te verliezen in liefde of werk.

Haar score voor de sub-schaal Natuurgericht is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal voelen zich wel betrokken bij de natuur en andere mensen, maar identificeren zich daar niet volledig mee. Zij zijn niet bereid daar echte persoonlijke offers voor te brengen.

Haar score voor de sub-schaal Magisch-denken is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn niet uitgesproken spiritueel gericht, hoewel ze wel bereid zijn dingen te accepteren die niet wetenschappelijk worden verklaard.