CERQ Handleiding

51.00

Nederlandse handleiding met normen, schalen en interpretatie.

In stock

SKU: CERQ4 Categories: ,

Description

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Hoofdstuk 1: Inleiding

Achtergrond

Hoofdstuk 2: Beschrijving van de CERQ

Betekenis van de schalen van de CERQ

Beschrijving van de items van de CERQ

Afname van de CERQ

Instructie bij het invullen van de CERQ

Scoring van de CERQ

Gebruik van de CERQ in verschillende populaties

Gebruik van de CERQ voor diagnostische doeleinden

Gebruik van de CERQ voor wetenschappelijke doeleinden

Hoofdstuk 3: Beschrijving van de normgroepen

Hoofdstuk 4: Psychometrische eigenschappen van de CERQ

Dimensionele structuur van de CERQ

Interne consistentie: Cronbach’s alpha

Item-rest correlaties

Stabiliteit (test-hertest betrouwbaarheid)

Correlaties tussen de CERQ schalen

Factoriële validiteit

Onderscheidend vermogen

Constructvaliditeit

Hoofdstuk 5: Normering van de CERQ

Interpretatie van de CERQ schaal scores

Groepsverschillen: gemiddelden en standaarddeviaties van de normgroepen

Normering

Normgroepen

Gebruiksaanwijzing bij de normgroepen

Inhoudelijke interpretatie van scores op schalen van de CERQ

Referenties

APPENDIX: Normgroepen CERQ

Additional information

Weight 0.156 g