VKP DSM IV Handleiding

97.00

Volledige handleiding met score instructies, psychometrische gegevens en onderzoek, samenhang met andere lijsten

Op voorraad

Artikelnummer: VKP4 Categorieën: , ,

Beschrijving

Inhoudsopgave VKP en VKP Verkort

Samenvatting

Introductie

Hoofdstuk 1. Normgroepen, betrouwbaarheid en validiteit.

1.1 Introductie

1.2 Groepsverschillen

1.2.1 Analysemethoden

1.2.2 Resultaten

1.3 Betrouwbaarheid

1.3.1 Analysemethoden

1.3.2 Resultaten

1.4 Validiteit

1.4.1 Analysemethoden

1.4.2. Resultaten

1.5 Conclusies

Hoofdstuk 2. Kenmerken van de Persoonlijkheid bij Pedoseksuelen

2.1 Inleiding

2.2 Analysemethoden

2.3 Resultaten

2.4 Conclusies

Hoofdstuk 3.  Richtlijnen voor het gebruik van de VKP

3.1 Als screeningsinstrument

3.2 Normtabellen

Hoofdstuk 4. Afname en Scoring

4.1 Afname

4.2 Scoring

4.2.1 Uitwerking van de schriftelijke scoring

4.2.2 Scoring met behulp van het Computer-programma

Hoofdstuk 5. Criteria van de Persoonlijkheidsstoornissen voor de handscoring van de VKP

5.1 ICD-10 Persoonlijkheidsstoornissen: Criteria en Items

5.1.1 F60.0  Paranoïde

5.1.2 F60.1  Schizoïd

5.1.3 F60.2  Dyssociaal

5.1.4 F60.3 Emotioneel-instabiel

5.1.5 F60.4  Theatraal

5.1.6 F60.5  Anankastisch

5.1.7 F60.6  Angstig

5.1.8 F60.7  Afhankelijk

5.1.9 Ongespecificeerd

5.2 DSM-IV Persoonlijkheidsstoornissen: Criteria en Items

5.2.1 301.00 Paranoïde

5.2.2 301.20 Schizoïd

5.2.3 301.22 Schizotypisch

5.2.4 301.70 Antisociaal

5.2.5 301.83 Borderline

5.2.6 301.50 Theatraal

5.2.7 301.81 Narcistisch

5.2.8 301.82 Ontwijkend

5.2.9 301.60 Afhankelijk

5.2.10 301.40 Obsessief-compulsief

5.2.11 301.90 Passief-agressief

5.2.12 301.90 Depressief

5.2.13 301.90 Persoonlijkheidsstoornissen NAO (Niet Anders Omschreven)

Hoofdstuk 6. Overzicht van de persoonlijkheidsstoornissen criteria per vraag

Hoofdstuk 7. Vertaalsleutel vragen van VKP naar IPDE

Hoofdstuk 8: Psychometrische kenmerken van de VKP, DSM-III-R versie

8.1 Introductie

8.2 Analyses

8.3 Resultaten

8.3.1 Prevalentie van persoonlijkheidsstoornis-diagnoses

8.3.2 Dimensionele scores

8.4 Betrouwbaarheid

8.4.1 Inleiding

8.4.2 Interne Consistentie

8.4.3 Test-hertest stabiliteit

8.5 Conclusies

Hoofdstuk 9: Validiteit

9.1 Overeenstemming tussen VKP en IPDE

9.1.1 Analyses

9.1.2 Resultaten

9.1.3 Aanbeveling voor het gebruik van de VKP

9.2 DSM-III-R en ICD-10 persoonlijkheidsstoornissen en per soonlijkheidsdimensies gemeten met de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM).

9.2.1 Analyses

9.2.2 Resultaten

9.3 DSM-III-R en ICD-10 persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsdimensies gemeten met de ‘Big Five Dimensions of Personality’.

9.3.1 De Big Five instrumenten

9.3.2 De studies met de 23BB5

9.3.3 De studies met de 5PFT

9.3.4 Principale Componenten Analyse voor ICD-10

9.3.5. Conclusies

9.4 DSM-III-R en ICD-10 persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsdimensies gemeten met de Amsterdamse Biografische Vragenlijst (ABV).

9.4.1 Analyses

9.4.2 Resultaten

9.4.3 Conclusies

Hoofdstuk 10: Overige onderzoeken met de VKP

10.1 Samenhang tussen persoonlijkheidsstoornissen en psychisch lijden, depressieve symptomen en coping.

10.2 Persoonlijkheidspathologie bij vrouwen met een incestverleden.

10.3 Persoonlijkheidsstoornissen en copingstijl binnen een aan alcohol verslaafde populatie.

10.4 Persoonlijkheidspathologie bij vrouwen met heimwee

10.5 Persoonlijkheidspathologie bij dienstplichtige militairen met heimwee

10.6 Persoonlijkheidsstoornissen bij patiënten met een longaandoening

10.7 Rol van cultuurverschillen

Hoofdstuk 11: ‘VKP Testmodule: het computerprogramma voor afname, scoring en rapportage

11.1 Introductie

11.2 Equivalentie en stabiliteit van de schriftelijke en de gecomputeriseerde versie van de VKP

11.2.1 Data-analyses

11.2.2 Resultaten betreffende de equivalentie

11.2.3 Resultaten betreffende de stabiliteit

11.2.4 Conclusies

11.2.5 Voorbeeld rapport ‘VKP volledig’

LITERATUUR

Bijlage 1. VKP Verkort

B.1 Achtergrond

B.2 Proefpersonen

B.3 Dataverzameling

B.4 Scoring

B.5 Eigenschappen van de VKP verkorte vragenlijst

B.6 Normen