CQI GGZ VZ

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De CQi GGZ en VZ bestaat uit een beknopte set algemene en geharmoniseerde vragen die voor de gehele ggz populatie relevant is, aangevuld met optioneel deel voor gebruik na een klinische opname.

De CQI is erkend door Akwa en verzekeringen als instrument voor klanttevredenheid.

Auteurs

LPGGz, GGZ Nederland, ZN en SBG en vertegenwoordigers van zorgaanbieders.

Beschikbaarheid

Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

Doel CQi

De CQi GGZ en VZ bestaat uit een beknopte set algemene en geharmoniseerde vragen die voor de gehele ggz populatie relevant is (een generieke ambulante module), aangevuld met enkele vragen die relevant zijn voor deelpopulaties (een klinische module). Het is de bedoeling dat de CQi GGZ en VZ  AMB wordt afgenomen als nameting (1x).

Twee versies - Ambulant en Klinisch

De CQi GGZ&VZ is er in twee versies: de CQi-GGZ-VZ-AMB voor de evaluatie van ambulante behandeling en CQi-GGZ-VZ-KL voor de
evaluatie van elke klinische opname.

Het generieke deel bevat 15 vragen en de klinische module
6 vragen.  De cliënt vult dus 15 vragen in, indien er alleen sprake is geweest van een ambulante behandeling en 21 vragen indien er sprake is geweest van een klinische opname. Er zijn twee vragen waar een tekstueel antwoord gegeven kan worden.

 • Wilt u verder nog iets opmerken over uw behandeling/instelling? Dan kunt u dit hieronder kwijt:
 • Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift). Bij keuze 9. Anders Namelijk:

Hierdoor wordt in het Status overzicht van Datec Testmij Online 17 (Ambulante versie) of 23 (Klinische versie) als het totaal aantal vragen opgegeven. Het kan dus voorkomen dat 2 van deze vragen niet beantwoord zijn.

Nieuwe versie

In 2015 is in opdracht van GGZ Nederland, LPGGz en ZN de CQi doorontwikkeld, met o.a. als uitgangspunten versimpeling van het instrument en het vergroten van de vergelijkbaarheid van data. De nieuwe CQi is drastisch verkort: het totaal aantal vragen van de CQi is teruggebracht van 93 naar 21! In DTO is de nieuwe versie beschikbaar.

De voordelen van deze nieuwe CQi zijn:

 • één CQi voor nagenoeg het hele GGZ veld
 • één uniforme wijze van uitvragen (continu binnen de ROM)
 • minder belastend voor de cliënt
 • informatie direct beschikbaar
 • kostenbesparend

Doelgroep

De CQi is geschikt voor de volgende SBG zorgdomeinen:

 • Volwassenen cure
 • Volwassenen EPA
 • Verslaving cure
 • Verslaving chronisch
 • Gerontopsychiatrie.

Het gaat hier om zowel de ambulante als de klinische populatie, op basis van Basis GGZ productgroepen en DBC’s.

BW en RIBW zorg, Kinderen en Jeugd / Dyslexie, Psychogeriatrie en FZ vallen buiten deze CQi uitvraag.

Afname

Computer afname in Datec Testmij Online. Beschikbaar in het Nederlands en Engels. De afnameduur is 3-5 minuten. Niet schriftelijk beschikbaar.

Rapport

We leveren een uitgebreid rapport, met vergelijking van de huidige uitkomst met de vorige rapportage. En een interpretatie van de schaal uitkomst in begrijpelijke taal, ook voor de cliënt. Het rapport is beschikbaar in PDF en Word. Klik hier voor een voorbeeld rapport.

Er is ook een jaarrapport beschikbaar, waar per (lopend) jaar wordt aangegeven wat de overal gemiddelde score is, vergeleken met de andere gebruikers van Datec Testmij Online. Klik her voor een voorbeeld jaarrapport. Voor het downloaden van het jaarrapport is de Professional licentie van Datec Testmij Online vereist.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage.