CQI GGZ VZ

In de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De eerste versie van de CQi Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ &VZ) is 15 jaar geleden ontwikkeld. De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien. Uit de laatste evaluatie kwamen verbeterpunten naar voren die in deze vernieuwde CQi zijn verwerkt.

Auteurs

AKWA en marktpartijen

Beschikbaarheid

Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

Doel CQi

De CQi GGZ en VZ bestaat uit een beknopte set algemene en geharmoniseerde vragen die voor de gehele ggz populatie relevant is (een generieke ambulante module), aangevuld met enkele vragen die relevant zijn voor deelpopulaties (een klinische module). Het is de bedoeling dat de CQi GGZ en VZ  AMB wordt afgenomen als nameting (1x).

De nieuwe CQI bestaat voor een deel waar de cliënt uit 5 verschillende smiley's kan kiezen om de mate van tevredenheid aan te geven. In Datec Testmij Online is dat ook zo geïmplementeerd, op PC, tablet of mobiel.

CQI Smileys

Doelgroep

De CQi is geschikt voor de volgende SBG zorgdomeinen:

  • Volwassenen cure
  • Volwassenen EPA
  • Verslaving cure
  • Verslaving chronisch
  • Gerontopsychiatrie.

Het gaat hier om zowel de ambulante als de klinische populatie, op basis van Basis GGZ productgroepen en DBC’s.

BW en RIBW zorg, Kinderen en Jeugd / Dyslexie, Psychogeriatrie en FZ vallen buiten deze CQi uitvraag.

Afname

Computer afname in Datec Testmij Online. Beschikbaar in het Nederlands en Engels (Exclusief bij Datec). De afnameduur is 3-5 minuten. Niet schriftelijk beschikbaar.

Rapport

We leveren een uitgebreid individueel rapport, met vergelijking van de huidige uitkomst met de vorige rapportage. En een interpretatie van de schaal uitkomst in begrijpelijke taal, ook voor de cliënt. Het rapport is beschikbaar in PDF en Word. Klik hier voor een voorbeeld rapport.

Overzichtsrapport en AKWA rapportage

Het (half) jaar rapport stelt je in staat om de gemiddelde feedback te bekijken, en te vergelijken met andere gebruikers van Datec Testmij Online.

Bovendien geeft dit rapport de gemiddeld score per vraag in het format dat geschikt is om meteen bij het ggz dataportaal.

Klik her voor een voorbeeld jaarrapport. Voor het downloaden van het jaarrapport is de Professional licentie van Datec Testmij Online vereist.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage.