CQI GGZ VZ

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De CQi GGZ en VZ bestaat uit een beknopte set algemene en geharmoniseerde vragen die voor de gehele ggz populatie relevant is, aangevuld met optioneel deel voor gebruik na een klinische opname.

Voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten kan de Ambulante versie gebruikt worden binnen het ROM process. De anonieme data wordt verwerkt door de SVR en de SBG.

 

Auteurs

LPGGz, GGZ Nederland, ZN en SBG en vertegenwoordigers van zorgaanbieders.

Beschikbaarheid

Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

Doel CQi

De CQi GGZ en VZ bestaat uit een beknopte set algemene en geharmoniseerde vragen die voor de gehele ggz populatie relevant is (een generieke ambulante module), aangevuld met enkele vragen die relevant zijn voor deelpopulaties (een klinische module). Het is de bedoeling dat de CQi GGZ en VZ  AMB wordt geïntegreerd in de ROM systematiek als nameting (1x).

Twee versies - Ambulant en Klinisch

De CQi GGZ&VZ is er in twee versies: de CQi-GGZ-VZ-AMB voor de evaluatie van ambulante behandeling en CQi-GGZ-VZ-KL voor de
evaluatie van elke klinische opname.

Het generieke deel bevat 15 vragen en de klinische module
6 vragen.  De cliënt vult dus 15 vragen in, indien er alleen sprake is geweest van een ambulante behandeling en 21 vragen indien er sprake is geweest van een klinische opname. Er zijn twee vragen waar een tekstueel antwoord gegeven kan worden.

 • Wilt u verder nog iets opmerken over uw behandeling/instelling? Dan kunt u dit hieronder kwijt:
 • Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift). Bij keuze 9. Anders Namelijk:

Hierdoor wordt in het Status overzicht van Datec Testmij Online 17 (Ambulante versie) of 23 (Klinische versie) als het totaal aantal vragen opgegeven. Het kan dus voorkomen dat 2 van deze vragen niet beantwoord zijn.

Nieuwe versie

In 2015 is in opdracht van GGZ Nederland, LPGGz en ZN de CQi doorontwikkeld, met o.a. als uitgangspunten versimpeling van het instrument en het vergroten van de vergelijkbaarheid van data. De nieuwe CQi is drastisch verkort: het totaal aantal vragen van de CQi is teruggebracht van 93 naar 21! In DTO is de nieuwe versie beschikbaar.

De voordelen van deze nieuwe CQi zijn:

 • één CQi voor nagenoeg het hele GGZ veld
 • één uniforme wijze van uitvragen (continu binnen de ROM)
 • minder belastend voor de cliënt
 • informatie direct beschikbaar
 • kostenbesparend

ROMmen

De CQi GGZ& VZ AMB kan gebruikt worden voor ROMmen met Testmij Online. Iedere keer dat je een CQi Amb voor een cliënt klaar zet vul je het BSN nummer van de cliënt in. Dat is alles. De cliënt vult de lijst in bij jou op de praktijk, of met een link via email, thuis of onderweg.

Wij sturen de verplichte gepseudonimiseerde data (zonder naam en met anoniem gemaakte BSN) naar de SVR. Daar wordt het via de BSN gekoppeld met je EPD data. Je hoeft hier niets voor te doen.

Doelgroep

De CQi is geschikt voor de volgende SBG zorgdomeinen:

 • Volwassenen cure
 • Volwassenen EPA
 • Verslaving cure
 • Verslaving chronisch
 • Gerontopsychiatrie.

Het gaat hier om zowel de ambulante als de klinische populatie, op basis van Basis GGZ productgroepen en DBC’s.

BW en RIBW zorg, Kinderen en Jeugd / Dyslexie, Psychogeriatrie en FZ vallen buiten deze CQi uitvraag.

Afname

Computer score. De afnameduur is 5-10 minuten. Niet schriftelijk beschikbaar.

Rapport

We leveren een uitgebreid rapport, met vergelijking van de huidige uitkomst met de vorige rapportage. En een interpretatie van de schaal uitkomst in begrijpelijke taal, ook voor de cliënt. Het rapport is beschikbaar in PDF en Word. Klik hier voor een voorbeeld rapport.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage.