oq-45

De OQ-45 wordt gebruikt om de behandeling te monitoren (Routine Outcome Monitoring (ROM). In ons rapport geven we feedback over de ontwikkeling van de behandeling.

De OQ heeft een aantal eigenschappen die andere algemene uitkomstinstrumenten niet hebben. De OQ is kort, gevoelig voor verandering en heeft goede psycho-metrische eigenschappen. Daarnaast is een belangrijk voordeel van de OQ dat er meerdere domeinen worden gemeten, in tegenstelling tot de meeste andere uitkomst-instrumenten die zich vooral richten op de symptomen.

Auteurs

Nederlandse vertaling: Kim de Jong, M. Annet Nugter, Michael J. Lambert,  Gary M. Burlingame

Beschikbaarheid

Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

Doel OQ-45

De OQ kan bij intake worden gebruikt om een algemene indruk te krijgen van het totale (dis)functioneren. Dit kan, in combinatie met andere informatie, van nut zijn bij het indiceren voor een bepaalde behandeling. De OQ kan niet dienen als screeningsinstrument voor diagnostiek, wel voor een screening van het algemeen disfunctioneren. Indien er sprake is van een hoge score op de IR schaal kan relatietherapie overwogen worden.

Doelgroep

De OQ kan gebruikt worden voor het meten van de behandeluitkomst bij patiënten door middel van het doen van een voor- en nameting. Deze scores kunnen zowel op individueel niveau als op geaggregeerd niveau gebruikt worden.

Beschrijving

De Outcome Questionnaire-45.2 (OQ© -45.2, verder OQ genoemd) is ontwikkeld door Michael Lambert en Gary Burlingame met als doel een meetinstrument te creëren dat geschikt is voor gebruik in de klinische praktijk.

De OQ heeft een aantal eigenschappen die andere algemene uitkomstinstrumenten niet hebben. De OQ is kort, gevoelig voor verandering en heeft goede psycho- metrische eigenschappen. Daarnaast is een belangrijk voordeel van de OQ dat er meerdere domeinen worden gemeten, in tegenstelling tot de meeste andere uitkomst- instrumenten die zich vooral richten op de symptomen. Binnen psychologisch onderzoek bestaat er consensus dat bij resultaatmetingen naast de symptomen van cliënten ook het sociaal en interpersoonlijk functioneren van belang is om te meten. Dit mede doordat uit literatuur is gebleken dat symptomen sneller verbeteren dan het sociaal functioneren. De meeste algemene uitkomstinstrumenten meten uitsluitend de mate van distress op symptoomniveau.

ROMmen

De OQ-45 kan gebruikt worden voor ROMmen met Testmij Online. Iedere keer dat je een OQ-45 voor een cliënt klaar zet vul je het BSN nummer van de cliënt in. Dat is alles. De cliënt vult de lijst in bij jou op de praktijk, of met een link via email, thuis of onderweg.

Wij sturen de verplichte gepseudonimiseerde data (zonder naam en met anoniem gemaakte BSN) naar de SVR. Daar wordt het via de BSN gekoppeld met je EPD data. Je hoeft hier niets voor te doen.

Psychometrische eigenschappen

Criterium validiteit: goed. Grote verschillen tussen de klinische populatie en een normale populatie

Voldoende betrouwbaarheid: Interne consistentie is voldoende tot goed. Behalve voor de subschaal SR met een matige betrouwbaarheid. De Test- hertest is voldoende.

Concurrent validiteit: redelijk tot goed.

Goede sensitiviteit en specificiteit tussen de normale en de klinische steekproef.

Afname

Computer score. De afnameduur is 5-10 minuten. Niet schriftelijk beschikbaar.

Rapport

In Testmij Online en Datec Score Manager leveren we een uitgebreid rapport, met vergelijking van de huidige uitkomst met de vorige rapportage. En een interpretatie van de schaal uitkomst in begrijpelijke taal, ook voor de cliënt. Het rapport is beschikbaar in PDF en Word. Klik hier voor een voorbeeld rapport.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage.