Hieronder een voorbeeld rapport van de OQ-45, zoals opgesteld door Datec Score Manager, aan de hand van een fictief ingevulde OQ-45 Vragenlijst. In de grafieken zie je het verloop van de score tijdens de behandeling (hier lekker snel, 0,6 week).

Overzicht rapport OQ45 voor Pieter Voorbeeld

Pieter Voorbeeld kwam op 24-11-2017 voor een onderzoek. Hij is 22 jaar oud. Alle 45 vragen zijn beantwoord.

OQ45 met norm groep Grens Score M/V, tabel Grens Score Man

Schaal

Score

Grensscore

Grens Verschil

Grens

Totaal

41

55

-14

Normaal

Symptomatische Distress

13

31

-18

Normaal

Angst en Somatische Distr.

3

17

-14

Normaal

Interpersoonlijke Relaties

16

12

4

Verhoogd

Sociale Rol

12

12

0

Verhoogd

Risico

1

 

 

 

 

 

Outcome Monitoring OQ45

OQ45 Persoonlijke uitleg

OQ-45 staat voor Outcome Questionnaire en bestaat uit 45 vragen. Met deze vragenlijst worden behandelresultaten gemeten. De vragenlijst meet niet alleen een aantal psychische klachten, maar ook hoe u in het dagelijks leven en binnen sociale contacten functioneert.

Door de vragenlijst herhaaldelijk in te vullen, krijgen u en uw behandelaar een goed inzicht over hoe u uw klachten ervaart, en of er een duidelijke verbetering is opgetreden.

Aan elk antwoord is een aantal punten verbonden, en deze punten worden opgeteld. De vragen van de lijst zijn in vier schalen ingedeeld, die iets zeggen over de aard van de klachten. Als u op een schaal meer dan een bepaald aantal punten haalt (dit wordt de grensscore genoemd) dan is dit een aanwijzing dat u klachten ervaart of vindt dat u niet prettig functioneert in het dagelijks leven.

Totaal score

Uw totaal score voor de OQ-45 is 41. Dit is 14 punten onder de grensscore. Deze score betekent dat uw dagelijks functioneren over het geheel genomen niet of nauwelijks wordt belemmerd door deze klachten. Mogelijk hebt u in specifieke gebieden wel klachten, dat is hieronder uitgewerkt. Uw score is veranderd van 88 naar 41 en dus lager dan de eerste afname. De verlaging is betrouwbaar en geeft aan dat er een goede verbetering is bereikt.

Symptomatische Distress

De schaal Symptomatische Distress meet klachten op het gebied van depressie, angst en afhankelijkheid van middelen.

Uw score op deze schaal is 13. Dit is 18 punten onder de grensscore. Dat betekent dat u geen of weinig klachten ervaart als gevolg van van depressie, angst of afhankelijkheid van middelen. Uw dagelijks functioneren wordt niet of nauwelijks belemmerd door deze klachten. Uw score is veranderd van 48 naar 13 en dus lager dan de eerste afname. De verlaging is betrouwbaar en geeft aan dat er een goede verbetering is bereikt.

Angst en Somatische Distress

De schaal Angst en Symptomatische Distress bekijkt in of er klachten zijn op het gebied van angst en lichamelijke kenmerken van angst.

Uw score op deze schaal is 3. Dit is 14 punten onder de grensscore. Dat betekent dat u geen of weinig klachten ervaart als gevolg van angst. Uw dagelijks functioneren wordt niet of nauwelijks belemmerd door deze klachten. Uw score is veranderd van 26 naar 3 en dus lager dan de eerste afname. De verlaging is betrouwbaar en geeft aan dat er een goede verbetering is bereikt.

Interpersoonlijke Relaties

De schaal Interpersoonlijke relaties onderzoekt uw klachten over het functioneren op het gebied van sociale relaties.

Uw score op deze schaal is 16. Dit is 4 punten boven de grensscore. Dat betekent dat er mogelijk sprake is van eenzaamheid, conflicten of problemen in de relaties die u heeft met uw partner, familieleden of vrienden. Uw score is veranderd van 23 naar 16 en dus lager dan de eerste afname. De verlaging is nog te klein om conclusies uit te trekken.

Sociale Rol

De schaal Sociale rol meet uw klachten over het functioneren op school, op het werk en in de vrije tijd.

Uw score op deze schaal is 12. Dit is op de grensscore. Dat betekent dat u problemen ervaart in uw functioneren in uw werk en het genieten van uw vrije tijd. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld conflicten op het werk of vereniging, teveel werk hebben, veel spanning hebben in het werk of vrije tijd of niet efficiënt kunnen functioneren op bovengenoemde gebieden. Uw score is veranderd van 17 naar 12 en dus lager dan de eerste afname. De verlaging is nog te klein om conclusies uit te trekken.

OQ45 overzicht klachten die Vaak of vaker voorkomen.

Hieronder ziet u de vragen waar u op aangegeven heeft dat u klachten heeft. De vragen zijn gerangschikt naar schaal van de OQ.

 

Symptomatische Distress

 

 

13

Ik ben een tevreden mens.

 

Zelden

 

Interpersoonlijke Relaties

 

 

37

Ik vind dat de relatie met mijn naasten (ouders, partner, kinderen, vrienden) goed is.

 

Zelden

43

Ik ben tevreden met mijn relaties met anderen.

 

Nooit

 

 

 

 

 

Sociale Rol

 

 

28

Ik werk/studeer niet zo hard als vroeger.

 

Vaak