Vragenlijsten

Met onze vragenlijsten krijgt u de beschikking over een compact maar volledig instrumentarium om het klinisch beeld van uw cliënten te bepalen, of het nu gaat om het meten van pijnklachten of om het screenen op persoonlijkheidsstoornissen. Bekijk de VKP-5, dè lijst voor persoonlijkheidsstoornissen, nu gebaseerd op DSM-5.

Onze tests zijn alle beschikbaar in Datec Testmij Online.

Daarnaast is een aantal tests ook beschikbaar als schriftelijke vragenlijst.

Klik hier voor een overzicht van alle tests en hun prijzen. 

De VKP meet twaalf persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-IV classificatiesysteem en negen stoornissen volgens de ICD-10. Daarnaast is nog een experimentele stoornis, de depressieve persoonlijkheids­stoornis, opgenomen. Aan de hand van de vragen wordt nagegaan of men voldoet aan de algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis.

Door de korte afnameduur is de VKP een uitermate geschikt screeningsinstrument voor het vinden van persoonlijkheidstoornissen, die daarna met het IPDE interview kunnen worden vastgesteld.

Beschikbaarheid

CERQ Volwassenen Vragenlijst
Schriftelijk
Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

De VKP-5 is de opvolger van de VKP, en meet tien persoonlijkheids-stoornissen volgens het DSM-5 classificatiesysteem. 

Door de korte afnameduur is de VKP-5 een uitermate geschikt screeningsinstrument voor het vinden van persoonlijkheidstoornissen.

Beschikbaarheid

CERQ Volwassenen Vragenlijst
Schriftelijk
Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

De VKP Verkort bestaat uit slechts 36 vragen, waardoor de afname duur slechts 10 minuten is. Er is een zeer goede discriminatie tussen normalen en patiënten op het gebied van pathologie, waardoor de VKP Verkort zeer geschikt is voor een snelle screening van As II pathologie.

Beschikbaarheid

CERQ Volwassenen Vragenlijst
Schriftelijk
Datec Testmij Online
Datec Testmij Online

De TCI is gebaseerd op Cloninger’s “Psychobiologische theorie van persoonlijkheid”.
De vier temperamentschalen meten die aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden, automatisch zijn, onbewust de leerprocessen beïnvloeden en al vroeg in de kinderjaren geobserveerd kunnen worden.
De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit be-ïnvloeden en het verwerven van een bewust zelfconcept.

Beschikbaarheid

CERQ Volwassenen Vragenlijst
Schriftelijk
Datec Testmij Online
Datec Testmij Online