CERQ afname en rapportage via Testmij Online

50.00

Start direct met Datec Testmij Online. U kunt u cliënt de vragenlijst direct online (PC of mobiel) laten afnemen en krijgt daarna een volledige rapportage in Word en PDF.

Datec Testmij Online €50 Krediet

Datec Testmij Online Krediet. U heeft verder niets nodig om uw vragenlijst online af te nemen en/of te score en te rapporteren. Het krediet kunt u voor alle vragenlijsten gebruiken.

50.00

Op voorraad

Artikelnummer: DTOCERQ Categorie:

Beschrijving

Overzicht testen (vragenlijsten) en krediet kosten per test

(het krediet is geldig voor alle tests).

Test
Beschikbaar in Engels
Prof
Omschrijving
Per Afname
Per Cliënt
AQ
AQ Gedrag en Persoonlijkheid
€ 1,36
€ 0,00
AQ Partner
AQ Partner Versie Gedrag en Persoonlijkheid
€ 1,36
€ 0,00
EQ
EQ Empathie Quotiënt Cambridge Gedragsschaal
€ 1,36
€ 0,00
EQ Kind Versie
EQ 12-15 jaar door ouder in te vullen
€ 1,36
€ 0,00
EQ Partner Versie
EQ door partner/ouder in te vullen
€ 1,36
€ 0,00
Gezondheidscheck
€ 0,00
€ 0,00
HONOS 65+
€ 1,36
€ 0,00
HoNOS Jeugd
€ 1,36
€ 0,00
HoNOS-12
€ 1,36
€ 0,00
HoNOS+ Volledig
€ 0,00
€ 1,36
Oswestry LBP
Oswestry LBP Beperking Index
€ 1,36
€ 0,00
PMO
Preventief Medisch Onderzoek M/V
€ 7,57
€ 0,00
SVL
Schokverwerkingslijst
€ 1,36
€ 0,00
TAMPA TSK
TAMPA Schaal voor Kinesiofobie
€ 1,36
€ 0,00
VAR-2
Vragenlijst Duurzame Inzetbaarheid
€ 0,00
€ 0,00
VKPV
€ 2,57
€ 0,00
* = Alleen beschikbaar met een DTO Professional Jaarabonnement.
Bij vragenlijsten met een per cliënt prijs wordt deze één keer per cliënt per kalender jaar in rekening gebracht.

 

CERQ Doel

De CERQ meet 9 verschillende copingstrategieën en kan zowel gebruikt worden voor het bepalen van de algemene cognitieve stijl als van de specifieke cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis.

Versies

De CERQ is verkrijgbaar in twee versies: de CERQ Jeugd met instructie in de ‘je’ vorm en de CERQ volwassenen met instructie in de ‘u’ vorm

Doelgroep

Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen, in zowel normale als klinische populaties. De CERQ kan bovendien zeer goed worden afgenomen in specifieke populaties, zoals chronisch zieke adolescenten, personen met vliegangst, groepen mensen die gekarakteriseerd worden door het meemaken van eenzelfde type traumatische gebeurtenis (stalking, MKZ crisis) etc.

Beschrijving

De CERQ is een 36 items tellende zelf-rapportage vragenlijst met 5 antwoord­categorieën: ‘(bijna) nooit’, ‘soms’, ‘regelmatig’, ‘vaak’ of ‘(bijna) altijd’. De items verwijzen naar wat iemand denkt bij het ervaren van bedreigende of stressvolle gebeurtenissen. De items zijn evenredig verdeeld over negen schalen; alle CERQ bestaan uit 4 items. De schalen zijn: Jezelf de schuld geven, Accepteren, Rumineren, Concentreren op andere, positieve zaken, Concentreren op planning, Positief herinterpreteren, Relativeren, Catastroferen en Anderen de schuld geven.

De CERQ is ontwikkeld vanuit de behoefte aan een vragenlijst waarmee vastgesteld kan worden welke cognitieve strategieën iemand hanteert na het meemaken van negatieve gebeurtenissen of situaties. In tegenstelling tot andere copingvragenlijsten waarbij geen expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen iemands gedachten en wat iemand in werkelijkheid doet, vraagt de CERQ uitsluitend naar wat iemand denkt na het meemaken van een negatieve gebeurtenis.

Informatie over het al dan niet hanteren van adaptieve copingstrategieën kan van belang zijn bij het bepalen van doel en inhoud van het hulpverleningscontact. Eén van de uitgangspunten van de behandeling zou bijvoorbeeld kunnen zijn het afleren van niet-adaptieve en het aanleren van adaptieve copingstrategieën. De CERQ kan ook in wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Een belangrijke drijfveer voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is het identificeren van risico- en beschermende factoren bij het ontstaan en in stand houden van emotionele- en gedragsproblematiek. Empirisch onderzoek met de CERQ heeft aangetoond dat cognitieve coping-strategieën sterk samenhangen met scores voor depressie, angst en suïcidaliteit. Hieruit valt op te maken, dat cognitieve copingstrategieën een belangrijke en centrale plek zouden moeten krijgen in wetenschappelijk onderzoek gericht op het verklaren van geestelijke gezondheidsproblemen.

Psychometrische eigenschappen

De betrouwbaarheid van de schalen van de CERQ voor de diverse populaties is goed tot zeer goed te noemen (in de meeste gevallen ruim boven de .70 en in veel gevallen zelfs boven de .80). Zelfs de laagste waarden, zoals .68 voor Jezelf de schuld geven bij de Laat-adolescenten en .68 voor Anderen de schuld geven bij de Vroeg-adolescenten zijn nog acceptabel gezien het aantal items waaruit de schalen bestaan. De test-hertest correlaties met 14 maanden tussen de twee metingen varieert van .48 (Concentreren en Planning) tot .65 (Anderen de schuld geven).

De validiteit van de CERQ is onder meer onderzocht door het instrument in verband te brengen met de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS; Endler & Parker, 1990). De instrumenten zijn tegelijkertijd afgenomen bij zowel laat-adolescenten als volwassenen uit de algemene bevolking. Uitgebreide informatie over betrouwbaarheid en validiteit is opgenomen in de CERQ-handleiding.

Afname

Schriftelijk of direct achter de computer. Individueel en groepsgewijs. De afnameduur is 10 minuten.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage is mogelijk. Handscoring met behulp van een mal duurt 10 minuten.

Normen

Er zijn vijf normgroepen beschikbaar, elk gesplitst in aparte normtabellen voor mannen en vrouwen. Hiervan zijn vier normgroepen steekproeven van de algemene bevolking: adolescenten van 13 tot 15 jaar (n=586), adolescenten van 16 tot 18 jaar (n=986), volwassenen van 18 tot 65 jaar (n=611) en ouderen van 66 jaar en ouder (n=99). Daarnaast is er een normgroep volwassen psychiatrische patiënten van 18 tot 65 jaar (n=218).

Andere suggesties…