VKP DSM-5 Vragenlijsten 25 Stuks

181.00

De VKP DSM-5 bestaat uit 101 vragen, te beantwoorden met “waar”, “?” of “onwaar”. De uitspraken hebben betrekking op de laatste vijf jaar. De VKP-5 is met slechts 101 vragen een snel en effectief instrument voor het screenen op persoonlijkheidsstoornissen.

De VKP-5 meet tien persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-V classificatiesysteem.

Op voorraad

Artikelnummer: VKP5H Categorieën: ,

Beschrijving

Doel VKP-5

De VKP-5 is met slechts 101 vragen een snel en effectief instrument voor het screenen op persoonlijkheidsstoornissen.

Doelgroep

Volwassenen vanaf 18 jaar met voldoende kennis van de Nederlandse taal.

Beschrijving

De VKP bestaat uit 197 vragen, te beantwoorden met “waar”, “?” of “onwaar”. De uitspraken hebben betrekking op de laatste vijf jaar.

De VKP DSM-5 bestaat uit 101 vragen, te beantwoorden met “waar”, “?” of “onwaar”. De uitspraken hebben betrekking op de laatste vijf jaar.

De VKP-5 meet tien persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-V classificatiesysteem. Elke stoornis wordt op drie niveaus gemeten:

  • De categorale diagnose (positief/waarschijnlijk/negatief). De categorale score voor een persoonlijkheidsstoornis is “positief” als het aantal benodigde criteria (meestal 4 of 5) voor een bepaalde stoornis bevestigend worden beantwoord. Als men één criterium minder heeft behaald, wordt de diagnose “waar­schijnlijk” gesteld; in alle andere gevallen “negatief”.
  • De categorale score (het aantal criteria per stoornis dat bevestigd is).
  • Dimensionele score (een somscore per stoornis, waarbij zowel de bevestigde als de met vraagteken gescoorde criteria in de berekening worden meegenomen).

De VKP-5 is een verkorte versie van de VKP-IV, waarbij de vragen passend bij de schalen volgens het DSM-5 classificatiesysteem zijn overgenomen. Door de korte afnameduur is de VKP-5 een uitermate geschikt screeningsinstrument voor de selectie van cliënten die voor het meer tijdrovende (en dus kostbaarder) diagnose interview in aanmerking komen. Het rapport van de VKP-5 (via DSM of DTO) geeft aan welke stoornissen mogelijk positief of waarschijnlijk zijn. In dat geval wordt geadviseerd door te vragen naar de criteria voor uitsluitend die stoornissen. Een self-report instrument heeft de neiging te overschatten, bij het doorvragen kunt u eventueel mogelijke stoornissen uit sluiten. In de DSM-V worden niet de algemene criteria voor persoonlijkheidsstoornissen uitgevraagd, deze hoeft u alleen na te gaan als er sprake is van een mogelijke persoonlijkheidsstoornis.

De DSM-V gebruikt dezelfde vragen als de DSM-IV, en is voor gebruikers daarvan als vertrouwd instrument in te zetten, waarbij de criteria niet meer zelf van DSM-IV naar DSM-5 hoeft om te zetten.

Psychometrische eigenschappen

Uit onderzoek is gebleken dat de sensitiviteit voor 10 van de 13 stoornissen 80% of hoger was. Hetgeen inhoudt dat in deze gevallen mensen die positief op de VKP scoren, ook positief op de IPDE scoren. De VKP lijkt hiermee goed geschikt om als screeningsinstrument voor de IPDE te worden gebruikt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de VKP meer persoonlijkheidsstoornissen meet dan de IPDE: 2,5 maal zoveel respondenten bleken één of meer positieve diagnoses met de VKP dan met de IPDE te hebben. Bovendien werden met de VKP een groter aantal stoornissen per persoon gevonden.

Afname

Schriftelijk of direct achter de computer. Individueel en groepsgewijs. De afnameduur is 20 minuten.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage is mogelijk met Datec Score Manager (Windows client met Internet afname) en Datec Testmij Online (Alleen Internet).

Andere suggesties…