VKP Verkort afname en rapportage via Testmij Online

50,00

Start direct met Datec Testmij Online. U kunt u cliënt de vragenlijst direct online (PC of mobiel) laten afnemen en krijgt daarna een volledige rapportage in Word en PDF.

Datec Testmij Online €50 Krediet

Datec Testmij Online Krediet. U heeft verder niets nodig om uw vragenlijst online af te nemen en/of te score en te rapporteren. Het krediet kunt u voor alle vragenlijsten gebruiken.

50,00

Op voorraad

Artikelnummer: DTOVKPV Categorie:

Beschrijving

Doel VKPV (VKP Verkort)

Snelle screening van as II pathologie..

Doelgroep

Volwassenen vanaf 18 jaar met voldoende kennis van Nederlandse of Engels.

Beschrijving

De VKPV bestaat uit een selectie van 36 vragen uit de VKP die het beste discrimineren tussen normalen en patiënten op het gebied van pathologie. De VKPV meet Negatief zelfbeeld, Impulsiviteit en Eenzelvigheid.

Een selectie is gemaakt uit de items die het beste de normalen proefgroep en de patiënten proefgroep onderscheiden. De VKP Verkort is ontstaan vanuit een behoefte van de praktijk aan een snelle screening op as-II pathologie.

Psychometrische eigenschappen

De VKPV geeft een genormeerde uitslag van de score, waarbij op een 7-puntsschaal wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van een hoge of lage score in vergelijking tot de gekozen normgroep. Dit in tegenstelling tot de VKP, die een uitslag geeft in overeenstemming met de twee classificatiesystemen (DSM en ICD). Er zijn twee normgroepen beschikbaar: een normgroep normalen en een normgroep psychiatrische patiënten.

Schalen VKPV

  • Negatief Zelfbeeld: Een hoge score op de schaal Negatief Zelfbeeld geeft het beeld van een onzeker en somber persoon met een zeer gebrekkig zelfbeeld. De 11 items komen voornamelijk uit cluster C persoonlijkheidsstoornissen.
  • Impulsiviteit: Een hoge score op de schaal Impulsiviteit geeft het beeld van een erg impulsief persoon, met weinig respect naar andere mensen. De schaal bestaat uit 14 items waarvan de meeste items uit de Cluster B persoonlijkheidsstoornissen komen. Met name zijn relatief veel antisociale items in deze schaal vertegenwoordigd, maar ook Borderline en enkele Narcistische trekken zijn in deze schaal opgenomen.
  • Eenzelvigheid: Een hoge score op deze schaal geeft het beeld van een op een naar binnen gericht persoon met een inactieve en geïsoleerde persoonlijkheid die geen behoefte heeft aan sociale interacties. De schaal bestaat uit 11 items die voornamelijk komen uit de schizoïde persoonlijkheidsstoornis.

Een verhoogde score op een of meer van schalen vergeleken met de normalen normgroep is een aanwijzing voor as-II pathologie. Het is raadzaam om de oorzaak nader te onderzoeken, door verdieping met de VKP en interview (IPDE).

Afname

De afnameduur is 10 minuten.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage.

Overzicht testen (vragenlijsten) en krediet kosten per test

(het krediet is geldig voor alle tests).

Test
Beschikbaar in Engels
Prof
Omschrijving
Per Afname
Per Cliënt
AQ
AQ Gedrag en Persoonlijkheid
€ 1,24
€ 0,00
AQ Partner
AQ Partner Versie Gedrag en Persoonlijkheid
€ 1,24
€ 0,00
EQ
EQ Empathie Quotiënt Cambridge Gedragsschaal
€ 1,24
€ 0,00
EQ Kind Versie
EQ 12-15 jaar door ouder in te vullen
€ 1,24
€ 0,00
EQ Partner Versie
EQ door partner/ouder in te vullen
€ 1,24
€ 0,00
Gezondheidscheck
€ 0,00
€ 0,00
HONOS 65+
€ 1,24
€ 0,00
HoNOS Jeugd
€ 1,24
€ 0,00
HoNOS+ Volledig
€ 0,00
€ 1,24
HoNOS-12
€ 1,24
€ 0,00
Oswestry LBP
Oswestry LBP Beperking Index
€ 1,24
€ 0,00
PMO
Preventief Medisch Onderzoek M/V
€ 6,81
€ 0,00
PROMIS CAT
Computer Adaptive Test
€ 1,73
€ 0,00
SVL
Schokverwerkingslijst
€ 1,24
€ 0,00
TAMPA TSK
TAMPA Schaal voor Kinesiofobie
€ 1,24
€ 0,00
VKPV
€ 2,38
€ 0,00
* = Alleen beschikbaar met een DTO Professional Jaarabonnement.
Bij vragenlijsten met een per cliënt prijs wordt deze één keer per cliënt per kalender jaar in rekening gebracht.

Overzicht beschikbare PROMIS CAT (adaptieve tests)

Test
Omschrijving
Angst
Stop rules: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2,2. Extra: formules d.d. 24 mei 2017 waarmee ruwe score getransformeerd wordt tot T-scores
Depressie
Stop rules: 1. Max. aantal items=9; 2. SE*10=2,2. Extra: formules d.d. 24 mei 2017 waarmee ruwe score getransformeerd wordt tot T-scores
Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten
Engelse naam: Ability to Participate in Social Roles and Activities. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2
Reacties op pijn I Nederlandse versie
Engelse naam: Pain Behavior. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2
Reacties op pijn I Vlaamse versie
Engelse naam: Pain Behavior. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2
Lichamelijk functioneren | Nederlandse versie
Engelse naam: Physical Functioning. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2
Lichamelijk functioneren | Vlaamse versie
Engelse naam: Physical Functioning. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2
Vermoeidheid
Engelse naam: Fatigue. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2
Pijnintensiteit
Engelse naam: Pain Intensity. Item parameters: NA. Stopregels: NA
Slaapstoornissen
Engelse naam: Sleep Disturbance. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2
Problemen door slaapstoornissen
Engelse naam: Sleep-Related Impairment. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=3.3
Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten
Engelse naam: Satisfaction with Social Roles and Activities. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2
Belemmeringen door pijn I Nederlandse versie
Engelse naam: Pain Interference. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2. IB v20180528
Belemmeringen door pijn I Vlaamse versie
Engelse naam: Pain Interference. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2. IB v20180528
Pain Interference
Engelse naam: Pain Interference. Item parameters: US. Stopregels: 1. Max. aantal items=12; 2. SE*10=2.2. IBv20180604

Andere suggesties…