Vragen indelen in schalen

Vragenlijsten hebben vaak schalen. Een schaal groepeert een aantal vragen. De score van de schaal is de som van de scores van de vragen in de schaal.

Klik op BEWERK SCORE SCHAAL In de dialoog klik op NIEUWE SCHAAL.

Geef de schaal een naam. Klik op Nieuwe Schaal om nog een schaal toe te voegen. Het makkelijkst is om alle schalen in één keer toe te voegen, maar dit hoeft niet.

De schalen worden in het rapport in dezelfde volgorde getoond. Je kan de volgorde achteraf veranderen door een schaal te kiezen en op VERPLAATS te drukken.

Klik bij iedere vraag op BEWERK SCHAAL en selecteer de schaal van die vraag. Een vraag kan maar in één schaal voorkomen.

Tip: Klik op Vragen in het menu links. Onder de lijst met vragen zie je de Schalen en de vragen bij iedere schaal. Hiermee kan je controleren of de schaalindeling klopt met de documentatie van de vragenlijst.

Norm Interpretatie

Bij sommige vragenlijsten is een interpretatie van de score gegeven.

  • Bij een grensscore, heb je bijvoorbeeld twee interpretaties. Bijvoorbeeld boven de 15 is verhoogd. Dan is 0 tot 14 Normaal, 15 en hoger is Verhoogd.
  • Bij sommige vragenlijsten is een norm interpretatie gegeven, bijvoorbeeld Laag, Gemiddeld en Hoog.

Klik op BEWERK SCHAAL, kies de schaal, en klik dan op Bewerk de norm interpretatie.

Klik op NIEUWE NORM INTERPRETATIE. Geef de tekst en de onderste waarde van de norm.
Bijvoorbeeld voor een Grensscore

  • Tekst: Normaal, onderwaarde 0
  • Tekst; Verhoogd, onderwaarde 15

De bovenwaarde is automatisch 1 minder dan de volgende norm interpretatie.

Bij een norm interpretatie zijn vaak meerdere regels.

Herhaal dit bij iedere schaal.

In het rapport wordt dan de score en de bijbehorende norm interpretatie van de score getoond, zowel in een tabel als in een grafiek.