Antwoorden bewerken

Druk op BEWERK ANTWOORD om het antwoord te bewerken.

Je kan de volgende antwoordtypes kiezen:

 • Hetzelfde als de vorige
 • Meerkeuze vraag
 • Meerkeuze vraag verticaal
 • Checkbox
 • Slider
 • Open Vraag (drie types)
 • Vraag zonder antwoord

Hetzelfde als de vorige

Standaard staan de alle antwoorden op "Hetzelfde als de vorige". Je hoeft dan alleen de eerste vraag aan te passen, en alle volgende antwoorden krijgen hetzelfde antwoord type.

Meerkeuze vraag

Meerkeuze vraag

Standaard wordt een meerkeuze vraag gekozen, dit is het meest gebruikte type.

De antwoorden zijn korte keuzes, ieder binnen een eigen knop. Dit wordt ook wel een radiobutton genoemd, naar de knoppen van een (auto) radio. Op een mobiel scherm worden de antwoorden boven elkaar getoond, met een cirkeltje er voor.

 • De cliënt kan de hele knop gebruiken om op te drukken.
 • Er is maar één antwoord mogelijk. Het geselecteerde antwoord wordt blauw.
 • Antwoorden is verplicht, de vraag kan niet worden overgeslagen.

Score

 • Ieder antwoord heeft een eigen score, die wordt in DTOStudio in licht blauw onder aan het antwoord getoond.
 • Omgepoold: klik op het vinkje bij Omgepoold om de score om te draaien, dus hier van 5 (bijna nooit) tot 1 (bijna altijd). In DTOStudio Zie je het woord "omgepoold" naast de antwoorden staan. De cliënt ziet het verschil niet.

Aanpassen

Je kan antwoorden verwijderen en toevoegen. Klik op een antwoord om de tekst te veranderen. Klik op het blauwe vak van de score om de score te veranderen.

Meerkeuze vraag verticaal

Meerkeuze vraag vertikaal

Als je antwoorden wat langer zijn, is het handiger de Meerkeuze vraag verticaal te kiezen.

Hier worden de antwoorden onder elkaar getoond, met een cirkel voor het antwoord. De tekst kan de regel beslaan.

Op een klein scherm (mobiele telefoon) is er geen verschil tussen de Meerkeuze vraag en de Meerkeuze vraag verticaal; de antwoorden worden daar altijd als de Meerkeuze vraag verticaal getoond.

Kies standaard de Meerkeuze vraag, tenzij je antwoorden te lang zijn.

Checkbox

Checkbox

Gebruik de checkbox als er meerdere antwoorden mogelijk zijn.

 • De cliënt kan de hele knop gebruiken om op te drukken.
 • Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, een geselecteerd antwoord krijgt een vinkje.
 • Ieder gekozen antwoord wordt apart in het overzicht van antwoorden opgenomen.
 • Antwoorden is niet verplicht

Score

Een gekozen antwoord heeft een score 1. Een niet gekozen antwoord score 0.

Slider

Slider

Soms heeft een vraag een range van antwoorden van laag tot hoog, of, in dit voorbeeld van Helemaal Oneens tot Helemaal Eens.

In de oorspronkelijke papieren versie wordt dit dan getoond als nummers, bijvoorbeeld:

 

  Helemaal Oneens 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Helemaal Eens.

  De cliënt omcirkelt het juiste cijfer.

 

In Testmij Online kan je dit als Slider uitvoeren.

 • De cliënt kan op de balk klikken, of het bolletje verslepen naar de juiste positie.
 • De slider kan niet worden overgeslagen.
 • Een niet aangepaste slider heeft een groen bolletje. Na het verslepen of klikken wordt het bolletje blauw.
 • Een slider is een mooier alternatief voor een Meerkeuze vraag als de antwoorden opeenvolgende cijfers zijn.

Aanpassen Slider

 • Je kiest de start positie en de eind positie van de slider (Bijvoorbeeld 0 tot 6). Zorg dat je de som van de start score en de eind score even is, dan is het midden ook visueel het midden.
 • Kies de positie waar de slider start als de cliënt nog niets heeft veranderd. Vaak is dat in het midden. In dit voorbeeld Links. Probeer de cliënt zo min mogelijk te beïnvloeden met de keuze door een neutrale positie te kiezen.
 • Geef optioneel het label dat boven de slider links en rechts staat, hier Helemaal Oneens en Helemaal Eens

Score

 • De score is het getal dat bij de positie hoort waar de slider op wordt gezet. Dus bij een slider van 0 tot 6 is de score  0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6.
 • Omgepoold: klik op het vinkje bij Omgepoold om de score om te draaien, dus hier van 6 (links) tot 0 (rechts). In DTOStudio heeft een omgepoolde slider het woord "Omgepoold" links in de slider balk. De cliënt ziet het verschil niet.

Open Vraag

Open Vraag

Gebruik een open vraag als de cliënt een vrij antwoord mag geven.

Er zijn drie type open vragen:

 • Open Vraag (normaal): dit is een kort antwoord als in de afbeelding
 • Open Vraag (1 regel breed): Het antwoordvak is over de hele regel. Hier past een langer antwoord, bijvoorbeeld een email adres of een huis adres
 • Open Vraag (meerdere regels): Hier past een langere tekst over meerdere regels. Het antwoord veld wordt groter naarmate er meer tekst wordt gegeven.

Het verschil tussen de verschillende open vragen is alleen visueel. Het nodigt de cliënt uit op een bepaalde manier te antwoorden. Maar ook in Open Vraag (normaal) past een lange tekst over meerdere regels. Je kan alleen niet het hele antwoord tegelijk zien.

 • Een open vraag heeft geen score en kan dus niet aan een schaal worden toegevoegd.
 • Een open vraag mag niet worden overgeslagen

Sub-koptekst (vraag zonder antwoord)

De vraag heeft geen antwoord, het is alleen tekst. In het algemeen is het beter een toelichting te maken bij een vraag, dan een Sub-koptekst. Maar een toelichting kan alleen boven een vraag staan, dus het kan niet aan het eind van de vragenlijst.

Aan het eind van de vragenlijst kan je dus een tekst toevoegen door te kiezen voor vraag zonder antwoord.