4DKL – aanpassing angst afkappunten

4DKL Vragenlijst

Aanpassing afkappunten 4DKL angst schaal.

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een gratis bewezen instrument voor de vaststelling van Distress, Depressie, Angst en Somatisatie (Berend Terluin, Huisarts en senior onderzoeker EMGO, Vrije Universiteit Amsterdam). De COTAN heeft de 4DKL als betrouwbaar en valide instrument beoordeeld en ten aanzien van een diagnostisch instrument als de SLC 90 is de 4DKL een goede voorspeller op het gebied van depressie-, angst- en somatisatiescores.

Berend Terluin heeft na verder onderzoek besloten de afkappunten voor de Angst schaal te verlagen. Dat wil zeggen dat eerder aangegeven wordt dat er sprake is van een Matig verhoogde angst score, respectievelijke een Sterk verhoogde score. De nieuwe afkappunten zijn 4 of hoger voor Matig verhoogd, en 10 of hoger voor sterk verhoogd.

De rapportage in Datec Testmij Online is aangepast. Datec Score Manager klanten ontvangen een aparte e-mail, met update instructies. Onze rapporten in Testmij Online en in Datec Score Manager geven de uitleg bij de interpretatie. Er is een uitgebreid rapport met gedetailleerde informatie, een kort rapport met de meest belangrijke adviezen, en een cliënt rapport, geschikt om direct aan de cliënt te overhandigen.

Als je eerder het 4DKL score formulier hebt gedownload vanuit onze nieuwe webshop, dan kan je een nieuwe versie downloaden vanuit je account. Je kan ook een nieuw account aanmaken en het vernieuwde score formulier daar downloaden.

De afkappunten van de Engelse 4DSQ zijn ook aangepast. Ook is de Engelse vertaling verbeterd. Datec Testmij Online beschikt over de nieuwste versie. Datec Score Manager klanten kunnen in de eerder genoemde e-mail lezen hoe ze de nieuwste versie kunnen krijgen.