Datec hervat aanlevering aan de SVR

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over de aanlevering van de ROM data aan de SVR heeft Datec de levering aan de SVR tijdelijk opgeschort.

Wij hervatten nu de levering weer. In dit bericht ook uitleg over wat je moet doen als je de levering nog niet wilt hervatten.

Wat is de aanleiding geweest voor nader onderzoek?

Er zijn recent kamervragen gesteld door de SP over de aanlevering aan SBG. De minister heeft aangegeven dat de toestemmingsvereiste van de cliënt van toepassing is op de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG. Dit ligt in de lijn van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van april 2016. Het toestemmingsvereiste is van toepassing omdat door de uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens gebleken dat deze data moeten worden opgevat als persoonsgegevens. Daardoor is voor versturen van deze gegevens nu expliciet toestemming van de cliënt nodig.

De minister overweegt een reparatiewet, waarmee deze toestemming in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Deze wet zal niet op korte termijn aangenomen worden, omdat het kabinet demissionair is.

Wat betekent die toestemmingsvereiste in de praktijk?

Voor nu betekent dit dat je je cliënten door middel van een formulier of het ondertekenen van het behandelplan moet laten instemmen met het versturen van gegevens voor benchmark doeleinden. Het is mogelijk dat alleen een mondelinge toestemming ook voldoende is, dat wordt nog onderzocht door de betrokken partijen.

Waarom gaat Datec nu toch standaard de ROM gegevens leveren?

De meeste vrijgevestigden willen gewoon doorgaan met het leveren van ROM data, zodat zij aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen. Zij zorgen dat ze aan het toestemmingsvereiste voldoen.

Het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid of de data wel of niet wordt geleverd, wij faciliteren hierin alleen.

Wat kan ik doen als ik toch nog liever even wacht met aanleveren?

Stuur dan uiterlijk maandag as (24 april) een email vanuit het account dat je ook gebruikt om in te loggen bij Testmij Online. Wij zetten het dan tijdelijk uit, tot we weer bericht krijgen. Zonder tegenbericht sturen we op 28 april de ROM data tot dat moment naar de SVR.

In het volgende release van Testmij Online kan je dit zelf aan of uit zetten.