Nieuwe vragenlijst CQi GGZ VZ

CQI GGZ VZ

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De CQi GGZ en VZ bestaat uit een beknopte set algemene en geharmoniseerde vragen die voor de gehele ggz populatie relevant is, aangevuld met optioneel deel voor gebruik na een klinische opname.

Voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten kan de Ambulante versie gebruikt worden binnen het ROM process. De anonieme data wordt verwerkt door de SVR en de SBG.

De CQI is nu beschikbaar binnen Datec Testmij Online en op aanvraag in Datec Score Manager.

Lees meer over de CQI