4DKL voor Zwangeren

Onder invloed van de zwangerschap blijken vrouwen een andere respons te hebben op de 4DKL. Dat leidt tot een onderschatting van somatisatie en angst en een overschatting van distress. De 4DKL is daarom qua afkappunten aangepast voor de verloskunde praktijk. De vragenlijst 4DKL-Verloskunde is geschikt voor de opsporing van psychische klachten tijdens de zwangerschap tot en met drie maanden postpartum.

De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. 

De 4DKL meet vier dimensies van psychopathologie: Distress, Depressie, Angst en Somatisatie. De Distressschaal vraagt naar psychische spanningsklachten, variërend van licht (piekeren, gespannenheid) tot ernstig (onmacht, demoralisatie). De Depressieschaal vraagt naar specifieke symptomen van een stemmingsstoornis: ernstige anhedonie en depressieve cognities. De Angst-schaal vraagt naar specifieke symptomen van angststoornissen: irrationele en fobische angst. De Somatisatieschaal vraagt naar een scala aan functionele lichamelijke klachten.