AQ Vragenlijst

AQ-test

Autism­ Spectrum Quotient (AQ: Baron-Cohen et al., 2001 ).

De AQ-test, waarmee het autismespectrumquotiënt wordt vastgesteld, is een screeningsinstrument dat kan worden gebruikt voor kinderen vanaf vier jaar, maar ook voor volwassenen.

ASS Screening

Onderzoek naar ASS bij volwassenen is vaak complex, bijvoorbeeld doordat compensatiemechanismen autisme­ kenmerken verbloemen (Spek, 2012). Een screeningsinstrument kan een hulpmid­del zijn om eenvoudig vast te stellen in hoeverre iemand autismespecmemkenmerken  herkent. De uitkomst is een indicatie in hoeverre een vervolgonderzoek gerechtvaardigd is.

Zie oa Artikel Psycholoog van Annelies Spek.

AQ en AQ-Partner

De AQ is beschikbaar met 50 vragen door de cliënt in te vullen, en in een 50 vragen Partner versie, door de partner van de cliënt in te vullen.

Bij de AQ-Partner geef je de cliënt naam en geslacht op voor de rapportage. Het geslacht wordt gebruikt in de vragen:

 

Mijn partner wordt vaak zo door iets in beslag genomen, dat zij andere zaken uit het oog verliest

AQ Rapport

Het AQ Rapport geeft een totaal score en 5 subschalen:

  • Sociaal inzicht en gedrag
  • Aandacht wisselen / moeite met veranderingen
  • Communicatie
  • Fantasie/voorstellingsvermogen
  • Detailgerichtheid

De score wordt gerapporteerd volgens de Engelse methode en de Nederlandse methode.

Bij de Engelse methode wordt 1 punt gegeven voor  'geheel mee eens'  en  'enigszins mee eens'  of omgepoold. De score loopt van 0 tot 50. Bij de Nederlandse methode wordt 1, 2, 3 of 4 punten gegeven afhankelijk van het antwoord. De score loopt van 50 tot 200.

Een (Engelse) score van 26 of  hoger kan gezien worden als een mogelijke indicatie voor de aanwezigheid van ASS; dit mag niet gezien worden als een bevestiging van ASS. Voor dit laatste is altijd een officieel diagnostisch traject nodig.