Datec vergroot voorsprong met Test Rapporten

Datec heeft al de beste rapportage van de test rapporten in de industrie, en die voorsprong wordt nu alleen maar groter. Heldere tabellen, grafieken aangevuld met een uitgebreid rapport dat je zo kunt overnemen in je verslaglegging.

In een nieuw release van Datec Testmij Online zijn de test rapporten zijn de rapporten verder verbeterd:

  • Verbeterde moderne layout
  • Beschikbaar in Word formaat, zodat je het rapport eenvoudig kan bewerken of overnemen.
  • Verbeterde performance, je kan het rapport direct kan downloaden nadat de test is afgerond.

 

Word Chart TCI

In de EPPS, TCI en VTCI geeft een radar beeld in één oogopslag weer waar de uitschieters van de persoonlijkheid zijn. De lichtblauwe achtergrond geeft de mogelijke normscores in de norm tabel weer, terwijl de donkerblauwe lijn de score van de cliënt toont.

In vragenlijsten met minder schalen, zoals bijvoorbeeld de OQ-45 geeft een kolomgrafiek de normering duidelijk weer. Uiteraard worden de scores en normen ook in tabel vorm gepresenteerd.

Norm scores in de OQ-45

Automatische Outcome Monitoring

In duidelijke grafieken per schaal zie je bij herhaalde afname direct de voortgang:

Voortgang van de behandeling

De test rapporten zijn geschreven in heldere taal, en in veel gevallen geschikt om direct aan de cliënt te overhandigen. Hieronder een deel van het OQ-45 cliënt rapport:

Symptomatische Distress

De schaal Symptomatische Distress meet klachten op het gebied van depressie, angst en afhankelijkheid van middelen.

Uw score op deze schaal is 38. Dit is 5 punten boven de grens score. Dat betekent dat u relatief veel klachten ervaart waardoor u zich in uw dagelijks functioneren belemmerd voelt. Uw score is veranderd van 72 naar 38 en dus lager dan de eerste afname.

De verlaging is betrouwbaar en geeft aan dat er een goede verbetering is bereikt.

Klachten en/of symptomen worden duidelijk weergegeven in een opsomming aan het eind van het rapport. Hieronder het overzicht risico vragen van de OQ-45:

OQ45 overzicht risico klachten die Zelden of vaker voorkomen.

In de OQ is een aantal vragen opgenomen die extra aandacht verdienen van de behandelaar. U heeft op een of meer van deze vragen een ander antwoord dan Nooit gegeven. Bespreek deze met uw behandelaar. U ziet deze vragen hieronder.

8 Ik denk erover om een einde aan mijn leven te maken. Bijna altijd
32 Ik heb moeilijkheden op het werk/op school door mijn drinken of drugsgebruik (Indien niet van toepassing, "Nooit" invullen). Vaak