EQ Vragenlijst

EQ: Empathie Quotiënt - Cambridge Gedragsschaal

Copyright © S. Baron-Cohen, Cambridge Autism Research Centre

De EQ is ontwikkeld om de empathie te meten bij volwassenen met een normale intelligentie. Empathie wordt gedefinieerd als het vermogen zich te identificeren met de gevoelens en gedachten van een ander en met gepaste emotie te reageren.

De lijst bestaat uit 40 empathie-stellingen en 20 opvulstellingen, gevolgd door 4 antwoord mogelijkheden variërend van “helemaal mee eens ” tot “helemaal mee oneens”. De stelling zijn zo gesteld dat de helft van de stellingen een empatische response betreft en andere helft niet.

De vragenlijst is beschikbaar in drie versies:

EQ: door de respondent in te vullen. Bevat 40 empathie stellingen en 20 opvulstellingen.

EQ-kind: door de ouder in te vullen. Bevat alleen de 40 empathie stellingen. Voor 12-15 jarigen.

EQ-Partner: door de partner van de respondent in te vullen.  Bevat alleen de 40 empathie stellingen.

De EQ-kind en Partner versies zijn gebaseerd op de Adolescent versie  van S. Baron-Cohen, Cambridge Autism Research Centre, met behulp van de Nederlandse Vertaling van de volwassen versie door De Corte, K., & Uzieblo, K. (2006), Aangepast door Inge Volman.

Het rapport geeft de EQ Score en interpretatie. Daarnaast wordt de score van drie subschalen gegeven:

  • Cognitieve Empathie
  • Emotionele Empathie
  • Sociale Vaardigheden

Het merendeel van de internationale artikelen over de EQ maakt geen onderscheid tussen de verschillende vormen van empathie en rapporteert één totaalmaat voor empathie. Enkele studies hebben echter aangetoond dat de EQ onderverdeeld kan worden in drie sub schalen die verschillende aspecten zouden meten, namelijk Cognitieve Empathie, Emotionele Empathie en Sociale Vaardigheden (Berthoz et al., 2008; Dimitrijevic, Hanak, Vukosavljevic-Gvozden, & Opacic, 2012; Lawrence, Shaw, Baker, BaronCohen, & David, 2004; Preti et al., 2011).

De interpretatie van de EQ score

  • 0-32 is een lage score ( de meeste mensen met het Asperger-syndroom of met HFA scoren rond de 20)
  • 33-52 zijn de gemiddelde scores ( de meeste vrouwen scoren rond de 47 en de meeste mannen rond de 42)
  • 53-63 is boven het gemiddelde
  • 64-80 is heel hoog
  • 80 is de maximumscore