Nieuw! OQ-45.2

De OQ-45 is nu beschikbaar voor Datec Score Manager en Datec Testmij Online. In afwijking van andere vragenlijsten betaalt u voor de OQ per afname en per cliënt. Een tweede of volgende afname kost dus alleen het afname deel.

Doel OQ-45

De OQ kan bij intake worden gebruikt om een algemene indruk te krijgen van het totale (dis)functioneren. Dit kan, in combinatie met andere informatie, van nut zijn bij het indiceren voor een bepaalde behandeling. De OQ kan niet dienen als screeningsinstrument voor diagnostiek, wel voor een screening van het algemeen disfunctioneren. Indien er sprake is van een hoge score op de IR schaal kan relatietherapie overwogen worden.

Doelgroep

De OQ kan gebruikt worden voor het meten van de behandeluitkomst bij patiënten door middel van het doen van een voor- en nameting. Deze scores kunnen zowel op individueel niveau als op geaggregeerd niveau gebruikt worden.