Persbericht SBG: Privacywetgeving niet van toepassing op data levering naar SBG

Twijfel aan legitimiteit dataverzameling SBG blijkt onterecht

Het oordeel van de voorzieningenrechter van vandaag (2 augustus 2017) luidt dat SBG geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de huidige privacywetgeving. De maatregelen die worden genomen om de gegevens te anonimiseren voordat ze in het SBG gegevensbestand worden toegelaten zijn afdoende. Met de dataverzameling kan de patiënt niet worden geïdentificeerd. Dit betekent dat het gegevensbestand van SBG niet onderworpen is aan de privacyregels. Volgens de rechter heeft SBG aangetoond dat de juridische vraagstukken die rondom de dataverzameling van SBG spelen anders en ook complexer zijn dan door de eisers in hun dagvaarding en in de media worden voorgesteld.
Zo is niet aangetoond dat de dataverzameling van SBG niet legitiem zou zijn. De aanlevering van anonieme ROM-data aan SBG kan dus weer hervat worden. Het meten van kwaliteit en daar transparant over zijn is zeer belangrijk om de zorg in de GGZ voortdurend te verbeteren. Dit is ook onderschreven door alle partijen die deelnemen aan de agenda voor gepast gebruik en transparantie. Uiteraard dient dit te gebeuren op een manier die strookt met de wet- en regelgeving. Het onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ingesteld naar SBG kan hier naar alle waarschijnlijkheid ook bij helpen. SBG ziet de uitkomsten van dit lopende onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.
SBG is uiteraard verheugd met deze uitspraak. Het is een opsteker voor alle partijen die betrokken zijn bij de inzet voor- en doorontwikkeling van ROM. SBG blijft zich inspannen voor een goede kwaliteitsmeting in de GGZ. SBG zal ook met partijen blijven werken aan de verbetering van de gebruikswaarde van de systematiek. SBG hoopt dat met dit vonnis de zorgen zijn weggenomen die bij sommige patiënten waren ontstaan over hun gegevens.
SBG blijft zoals altijd ook continu aandacht hebben voor de beveiliging van informatie over behandeluitkomsten en houdt de ontwikkelingen in (de interpretatie van) wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten, om binnen de wet te blijven werken. De privacy van de patiënt moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin de Beurs (SBG): 030-229 90 99