VKP-5 Beschikbaar!

Datec geeft de VKP-5 vrij voor Datec Score Manager en Datec Testmij Online

De VKP-5 is met slechts 101 vragen een snel en effectief instrument voor het screenen op persoonlijkheidsstoornissen. Vandaag heeft Datec deze nieuwe vragenlijst vrijgegeven.

VKP-5 DSM-5

Vanaf vandaag kan je de VKP-5 gebruiken in Datec Testmij Online. Gebruikers van Datec Score Manager kunnen de nieuwe versie downloaden uit hun account in de Datec Webshop, of hier de Demo / Download bestellen (gratis). Na downloaden van de Demo kan je die installeren over de geregistreerde bestaande versie installeren.

De VKP leidend instrument voor DSM IV persoonlijkheidsstoornissen screening

De VKP (Vragenlijst Kenmerken Persoonlijkheid) meet twaalf persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-IV classificatiesysteem en negen stoornissen volgens de ICD-10. Daarnaast zijn nog de PDD-NOS stoornissen, Passief-aggressief en de Depressieve persoonlijkheids­stoornis, opgenomen. De VKP is al jaren het leidende instrument bij het screenen naar persoonlijkheidstoornissen in Cluster A, B en C. Het is ons belangrijkste product.

Overgang naar DSM-5

Minister Schippers heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2017 verzekerde aanspraken voor geneeskundige GGZ door het Zorginstituut zullen worden geduid en uitgelegd op grond van de DSM-5. De DSM-5 wordt daarmee ook leidend voor de klinische praktijk.

Om de impact in de bekostiging tot een absoluut minimum te beperken, worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel ‘vertaald’ in DSM-IV-classificaties. De registratie en declaratie van de zorg zal echter in 2017 nog plaatsvinden op basis van de DSM IV. Dit vanwege het feit dat aanpassing van de registratie- en declaratiesystemen erg ingewikkeld is. Er komt een conversietool waarbij zorgverleners hun DSM-5 classificaties kunnen vertalen in DSM IV-classificaties, die gebruikt kunnen worden voor registratie en declaratie.

VKP-5: Screening Persoonlijkheidstoornissen DSM-5 in 101 vragen

De criteria van de persoonlijkheidsstoornissen zijn niet gewijzigd -op aanpassingen in de vertaling na. Verder zijn t.o.v. van de Nederlandse DSM IV enkele stoornisnamen gewijzigd: de Theatrale, de Ontwijkende en de Obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornissen zijn respectievelijk veranderd in de Histrionische-, de Vermijdende- en de Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.

De VKP heeft 197 vragen. Doordat de VKP-5 maar 101 vragen heeft is hij nog meer geschikt als instrument om snel op persoonlijkheidsstoornissen te screenen.

De vragen behorende bij PDD-NOS stoornissen 301-90 Passief-agressief en 301-90 Depressieve stoornis zijn vervallen (14 vragen). Daarnaast vervallen 19 vragen die niet meetelde bij de scoring, 33 vragen die alleen in de ICD-10 voorkwamen en 15 vragen voor de algemene criteria.

De algemene criteria vragen zijn vervallen omdat die in de praktijk bij de screening weinig toevoegen. De VKP-5 vragenlijst zal gericht zijn op een screening van persoonlijkheidsstoornissen. Het is de bedoeling dat de behandelaar de algemene criteria zelf beoordeeld, en doorvraagt in de gebieden waar de VKP-5 een stoornis waarschijnlijk acht om tot de uiteindelijke diagnose te komen.

Verder zijn 16 vragen van Antisociaal (Conduct) die nagaan of het normoverschrijdende gedrag reeds voor het 15e jaar zijn begonnen. Uitsluitend indien Antisociaal als positief wordt aangeduid in de screening, dient de behandelaar na te gaan of er aanwijzingen zijn dat dit voor het 15e jaar is begonnen. Deze aanbeveling is in de rapportage van de VKP-5 opgenomen.

 

VKP-5 nog dit jaar beschikbaar

De VKP-5 zal nog dit jaar beschikbaar komen in de Datec Score Manager (Windows desktop) en bij Datec Testmij Online (Internet). Beide zullen over een uitgebreide rapportage beschikken, waarin onder meer bij positieve diagnose adviezen over verdere diagnose gegeven worden.

Schriftelijke vragenlijsten en een aangepaste handleiding zijn voor 2017 voorzien.

De VKP (DSM-IV en ICD-10) blijft beschikbaar, zowel digitaal als schriftelijk.